Grześ i Rakoń z Doliny Chochołowskiej

25,6 km 8 h 38 min 2,96 km/h 1 236,6 m 1 239,4 m