Warszawa - Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów

1,5 km 4,4 m 6,18 m