Czerwone Wierchy z Doliny Kościeliskiej

17,2 km 6 h 56 min 2,48 km/h 1 549,4 m 1 559,6 m