GPK ambitna jedenastka

11,2 km 1 h 21 min 8,27 km/h 486,4 m 486,6 m