Babia Góra z przełęczy Krowiarki

15,8 km 6 h 43 min 2,35 km/h 1 163,2 m 1 165,6 m