category-icon

SZLAK ROWEROWY GMINY STAWIGUDA- ZIELONY

27 km
1 h 5 min
107 m
no photo

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2018-01-16
category-icon
27 km
107 m
52 m
Średni
1 h 5 min
2.2/6
Szlak zielony pozwala lepiej poznać Lasy Łańskie. Prowadzi w pobliżu jeziora Łańskiego i w sporej części legendarnymi „łańskimi asfaltami”, które są tyleż malownicze i kameralnie poprowadzone, co zapomniane przez robotników naprawiających nawierzchnię. Jazda odbywa się jednak sprawnie i bezpiecznie, ale wymaga nieco więcej skupienia niż na „zwykłej”, nudnej szosie. Jest to także propozycja turystycznego połączenia podolsztyńskiego Bartąga ze Stawigudą.

Informacje ogólne:
- Ogólny przebieg szlaku: Stawiguda – PKP Stawiguda – Leśnictwo Stawiguda – Pluski – Gościniec Niborski – Jezioro Dłużek – PKP Gągławki – Gągławki - Bartąg
- Długość szlaku: 28,0 km
- Data wykonania oznakowania i opisu szlaku: Sierpień-wrzesień 2015 r.

Opis ogólny:
Szlak wiedzie po obszarze Pojezierza Olsztyńskiego, na terenie Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i w całości zawiera się na obszarze Gminy Stawiguda. Szlak ma formę szlaku liniowego z odcinkiem wspólnym ze szlakiem niebieskim (na odcinku od Stawigudy do okolic za wsią Pluski) i czerwonym (w okolicach PKP Gagławki). Szlak prowadzi przez tereny pomiędzy jeziorami Pluszne i Łańskie oraz wzdłuż linii kolejowej pomiędzy stacjami Gągławki i Bartąg. Oznakowanie rozpoczyna się w centralnej części Stawigudy, w pobliżu siedziby Urzędu Gminy, w węźle szlaków. Większość dystansu stanowią drogi asfaltowe o różnej jakości nawierzchni, a pozostałe odcinki są prowadzone dobrymi drogami leśnymi i gruntowymi. Szlak wiedzie w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch stacji kolejowych: PKP Stawiguda i PKP Gągławki oraz w pobliżu stacji PKP Bartąg. Przy drogach prowadzących szlak Nadleśnictwo Nowe Ramuki wyznaczyło kilka parkingów leśnych, pozwalających na pozostawienie samochodu na czas korzystania ze szlaku.

Utrudnienia (przeszkody):
Niektóre odcinki dróg asfaltowych charakteryzują się licznymi ubytkami na całej szerokości jezdni oraz znacznie zniszczonym poboczem. Na drogach gruntowych okresowo mogą pojawiać się krótkie odcinki o niestabilnej nawierzchni- nadmiernie przesuszone (piaszczyste) lub podmokłe (błotniste). Na krótkich odcinkach dróg leśnych mogą występować trudności z przejezdnością wynikające z prowadzonej gospodarki leśnej z użyciem ciężkiego sprzętu. Krótkie odcinki dróg szutrowych charakteryzują się wierzchnią warstwą nawierzchni wykonaną z „grubego ziarna”, co stanowi pewną trudność w płynnej jeździe na rowerze. Na drogach asfaltowych, zwłaszcza w pobliżu miejscowości Pluski, Gągławki i Bartąg możliwe jest napotykanie aut poruszających się z nadmierną prędkością i „ścinających” zakręty.

Wymagania sprzętowe:
Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz różnorodność nawierzchni dróg, do wygodnego i bezpiecznego użytkowania szlaku zalecane jest korzystanie z rowerów trekkingowych, crossowych lub górskich.

Oznakowanie szlaku:
Oznakowanie zinwentaryzowane jesienią 2014 r. znajdowało się w postaci szczątkowej i było w złym stanie technicznym. Stan oznakowania nie pozwalał na czytelną i pewną orientację w terenie, co jest podstawą funkcjonowania wytyczonych szlaków turystycznych. Oznakowanie było fragmentaryczne, a w terenie stwierdzono bardzo długie odcinki bez znaków potwierdzających użytkownikowi obecność na właściwej drodze. Znaki, które były jeszcze widoczne, wskazywały, iż umieszczano je bez zachowania jednolitych reguł- poszczególne znaki znajdują się na różnej wysokości względem powierzchni drogi, są malowane pod różnym kątem w stosunku do wzroku użytkownika, są różnej wielkości, niemal wcale nie stosowano sygnalizowania zmiany kierunku szlaku i późniejszego potwierdzania prawidłowości wykonanego manewru.

Odnowione oznakowanie opiera się na zastosowaniu technologii poligraficznej zastosowanej na plastikowych tabliczkach umieszczanych przy drogach prowadzących szlak. Ogólny wygląd znaków (wymiary, użyte elementy graficzne, proporcje pomiędzy elementami graficznymi) oraz sposób umieszczania znaków (częstotliwość umieszczania, wysokość umieszczania, konsekwentne rozwiązania w miejscach zmiany kierunku jazdy) uwzględniają wytyczne zawarte w Instrukcji Znakarskiej PTTK. Zastosowane znaki stanowią jednak rozwinięcie i udoskonalenie standardowego sposobu oznakowania.

Komentarze

NA TEJ TRASIE PRZYDA CI SIĘ MAPA Z NASZEJ APLIKACJI

Pojezierze Olsztyńskie. Część południowa
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Pojezierze Olsztyńskie. Część południowa

Mapa Olsztyna i okolic przedstawia południową część Pojezierza Olszyńskiego, fragment Pojezierza Iławskiego i Mrągowskiego oraz Garb Lubawski na południowym zachodzie. Zasięg mapy wyznaczają: Olsztyn na północy, Szczytno na wschodzie, Olsztynek na południu oraz Miłomłyn na zachodzie. Jest to obszar wyjątkowo atrakcyjny turystycznie. Malowniczy krajobraz, ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia, tworzą liczne jeziora, rzeki, wzgórza morenowe i rozległe kompleksy leśne (Lasy Taborskie, Lasy Purdzkie, Lasy Łańskie). Do największych atrakcji kulturowych regionu należą zabytki gotyckie, w tym zamki krzyżackie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie. Dużą atrakcją turystyczną regionu jest Kanał Elbląski. Rok wydania 2019

Warmia i Mazury – mapa atrakcji turystycznych
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Warmia i Mazury – mapa atrakcji turystycznych

Mapa samochodowo-krajoznawcza, przedstawia obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Zasięg mapy wyznaczają: granica polsko-rosyjska na północy, Elbląg na zachodzie, Ostrołęka na południu i Grajewo na wschodzie. Warmia i Mazury to region o niezwykłej różnorodności przyrodniczej, unikalnym ukształtowaniu terenu i dużym nagromadzeniem zabytków historycznych. Niniejsze wydawnictwo to ogólna mapa poglądowa rozległego obszaru, jakim są Warmia i Mazury. Dedykowana jest zwłaszcza turystom zmotoryzowanym. Przedstawiono na niej aktualną sieć dróg, wybraną bazę noclegową oraz propozycje najciekawszych atrakcji regionu. Wśród nich znajdują się: zamki, pałace, kościoły, muzea, zabytki techniki, obiekty militarne, cuda przyrody, wyróżniające się miejsca widokowe i panoramy. Mapę offline można zakupić w aplikacji Traseo na urządzenia mobilne.  Rok wydania 2022