category-icon

Szlak pamięci

14 km
0 m
Biała Podlaska
no photo

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2015-04-13
Biała Podlaska
category-icon
14 km
0 m
0 m
Łatwy
1.4/6
Szlak prowadzi do miejsc związanych z ważnymi, tragicznymi wydarzeniami w historii Białej Podlaskiej. Są to groby i cmentarze wojenne, miejsca egzekucji, pomniki, tablice pamiątkowe z czasów powstań narodowych oraz wojen światowych.


1. Miejsce egzekucji 26 bojowników antyhitlerowskich - Plac Wolności,
2. Areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego - ul. Krótka
3. Pamiątkowa tablica ku czci żołnierzy Oddziału Partyzanckiego „Lech” 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej - Kościół pw. Św. Anny
4. Pamiątkowa tablica ku czci partyzantów z 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej, poległych w walkach z Niemcami w latach 1942-1944 - Kościół pw. Św. Anny
5. Pamiątkowa tablica ku czci ks. Stanisława Brzóski i Romana Rogińskiego – dowódców powstania styczniowego 1863 r. – ul. Kraszewskiego
6. W okresie międzywojennym kościół garnizonowy 34 Pułku Piechoty Wojska Polskiego - Kościół pw. Św. Antoniego
7. Pamiątkowa tablica ku czci żołnierzy 34 Pułku Piechoty i 9 Pułku Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego oraz lotników z Podlasia poległych w walce z hitlerowcami - Kościół pw. Św. Antoniego
8. Głaz polny będący pozostałością pomnika z niemieckiego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, obecnie pomnik upamiętniający powstanie Solidarności – ul. Warszawska
9. Pamiątkowy obelisk ku czci żołnierzy 34 Pułku Piechoty Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej – ul. Warszawska
10. Niemiecki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej – ul. Pokoju
11. Groby wojenne na cmentarzu prawosławny – ul. Terebelska
12. Groby wojenne na cmentarzu katolickim – ul. Nowa
13. Kirkut - cmentarz żydowski - ul. Nowa
14. Teren getta – tablica upamiętniająca 12 000 Żydów z Białej Podlaskiej i okolic zamordowanych przez hitlerowców – ul. Sadowa
15. Więzienie, w którym przetrzymywano żołnierzy Armii Krajowej – więźniów NKWD i UB – ul. Prosta
16. Pamiątkowa tablica ku czci bialskich rzemieślników, uczestników ruchu oporu mieszkańców Podlasia, zamordowanych przez hitlerowców – ul. Moniuszki
17. Pomnik Pamięci Sybiraków – ul. Brzeska
18. Cmentarz jeńców radzieckich z okresu II wojny światowej – ul. Przemysłowa
19. Cmentarz jeńców włoskich z okresu II wojny światowej – ul. Włoska
20. Miejsce kaźni radzieckich jeńców wojennych dokonanych przez hitlerowców w latach 1941-1942 – ul. Kościuszki
21. Pamiątkowa tablica ku czci kolejarzy stacji Biała Podlaska, którzy zginęli w latach 1939-45 – dworzec PKP
22. Więzienie – katownia gestapo – ul .Łomaska
23. Pomnik ku czci lotników którzy zginęli podczas pełnienia służby – kościół garnizonowy

Warto uzupełnić zwiedzanie o następujące miejsca pamięci znajdujące się poza granicami miasta:

I. Obelisk upamiętniający uczestników Powstania Styczniowego - białka
II. Miejsce kaźni 40 tysięcy jeńców radzieckich pomordowanych przez hitlerowców – las hola
III. Pomnik ku czci pomordowanych jeńców francuskich – droga E 30

Komentarze