Śladami przeszłości wokół Jeziora Lednickiego

Dodano 9 października 2011 przez aplikację Android
Śladami przeszłości wokół Jeziora Lednickiego
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

5668
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower górski
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 24,6 km
 • Czas trwania: 1 h 31 min
 • Średnia prędkość: 16,08 km/h
 • Przewyższenie: 27 m
 • Suma podejść: 443 m
 • Suma zejść: 445 m
 • Data: 9 października 2011
 • Lokalizacja: Polska, wielkopolskie, Ostrów Lednicki
48368
Lednogóra
Lednogóra - wieś wymieniana w źródłach od 1399 roku. Nad brzegiem jeziora w XIX wiecznym parku neogotycki kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP wzniesiony w 1895 r. z wieżą Szachulcową
48369
Rybitwy
Rybitwy - wieś wymieniana już w XII w. We wsi dwa dwory nad jeziorem. W tym miejscu znajduje się mniejszy dwór pochodzący z połowy XIX w. Być może jest kontunuacją założenia dworskiego funkcjonującego na pobliskiej wyspie Ledniczce od XV w., a będącego rodową siedzibą rodu Latalskich.
48370
Widok na Ostrów Lednicki z zachodniego brzegu jeziora
48371
Budynek szkoły z XIX w.
Obiekt konstrukcji szkieletowej (szachulcowej), przykryty dachem naczółkowym.
48372
Zabudowa wiejska z przełomu XVIII i XIX wieku
Zespół budynków przeniesonych i zrekonstruowanych w latach 1975 - 1992. Budynki oryginalne przeniesione:
- lamus (XVIII w.), Gniezno, woj. wielkopolskie — obiekt konstrukcji sumikowo-łątkowej, przykryty dachem czterospadowym łamanym brogowym.
- chałupa (1737 r.), Marianowo, gm. Wieleń, woj. wielkopolskie — obiekt konstrukcji sumikowo-łątkowej z narożnikiem frontowym na węgieł prosty, wąskofrontowy, przykryty dachem dwuspadowym z narożnym podcieniem wnękowym.
- stodoła (1897 r.), Chojniki, gm. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie — obiekt konstrukcji zrębowej, trzysąsiekowy z dwoma przejezdnymi klepiskami, przykryty dachem dwuspadowym z tremplem. Przykład budownictwa olęderskiego w Nowotomyskiem.
48373
Wiatrak
Zrekonstruowany na terenie Parku Krajobrazowego wiatrak z XIX wieku.
48374
Rybitwy - większy dwór
Dwór z przełomu XIX i XX wieku rozebrany i odbudowany w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Ostatnim autentycznym założeniem zabudowy jest siedmiorak pracowników folwarcznych stojący przy brukowanej drodze prowadzącej do dworu.
48375
Imiołki
Imiołki - wieś wymieniana w źródłach od 1243 r.
Pola Lednickie - miejsce corocznych zgromadzeń religijnych młodzieży z całej Polski i świata.
Na terenie obiektu w 2007 r. ojcowie dominikanie otworzyli Muzeum-Dom Jana Pawła II.
48376
Popiersie Jana Pawła II na Polach Lednickich
48377
Brama Trzeciego Tysiąclecia
Brama Trzeciego Tysiąclecia w kształcie ryby, jednego z symboli chreześcijaństwa. Obok bramy metalowa dzwonnica.
48386
Widok z północno-zachodniego brzegu na Jezioro Lednickie
48387
W drodze ...
48388
Jesienne pobocza
48389
Widok z pomostu na północno-wschodnim brzegu jeziora
48394
Waliszewo - kościół pw. św. Katarzyny
W Waliszewie odkryto ślady osadnictwa sięgające neolitu (ok. 5 tys. lat temu). Wieś o pierwotnej nazwie Waliszew istniała już w I-ej połowie X w. i była związana z grodem na Ostrowie Lednickim. W XIII wieku weszła w skład dóbr kapituły gnieźnieńskiej (pierwsze wzmianki w 1253 roku). W 1331 roku Waliszewo zostało zniszczone w wyniku najazdu Krzyżaków.
Pierwszy kościół zbudowano w XIV wieku. Obecna drewniana świątynia została wzniesiona w 1759 roku i konsekrowana w 1763 roku.
Jest to budowla jednonawowa o konstrukcji zrębowej, oszalowana, orientowana. Na krytym gontem dwuspadowym dachu wieżyczka na sygnaturkę. Od strony północnej przylega zakrystia. We wnętrzu ołtarz główny późnobarokowy z XVII-to wiecznymi rzeźbami św. św. Stanisława i Wojciecha nad bocznymi bramkami, barokowe ołtarze boczne z obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Katarzyny po lewej stronie i sceną Zwiastowania po prawej, rokokowa ambona i XVIII-to wieczna chrzcielnica.
48399
Dziekanowice - kościół pw. św. Marcina
Pierwszy kościół został ufundowany przed 1404 rokiem. Kolejną świątynię wzniesiono z drewna w połowie XVIII wieku. Spłonęła sto lat później. Obecny, murowany kościół stanął w 1856 roku. Świątynię została konsekrowana w 1937 roku.
48400
"Smaczny" kawałek trasy
W tym miejscu należy zjechać z asfaltu na drogę gruntową biegnącą wzdłuż pola malin, pewnie właściciel nie powinien się pogniewać po skosztowaniu kilku sztuk prosto z krzaków. Smacznego :)
48401
Parking przed muzeum
48404
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Ostrów Lednicki – wczesnośredniowieczne stanowisko archeologiczne położone na wyspie o tej samej nazwie, na Jeziorze Lednickim. Jedno z najważniejszych miejsc dla historii Polski. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego Ostrów był jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. W tym historycznym miejscu toczy się akcja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Stara baśń wskrzeszająca zamierzchłe czasy pogańskich Słowian.
Pierwsze źródła pisane dotyczące Ostrowa pochodzą z bulli papieża Innocentego II z 1136 roku, poza tym kronika śląska z XIII w. podaje obszerne relacje o świetności wyspy. Ale historia tego ośrodka rozpoczęła się znacznie wcześniej. Wyspa była już zamieszkiwana w neolicie - młodszej epoce kamiennej, a więc wcześniej niż w 1800 r p.n.e. Natomiast wczesnośredniowieczna osada Lednicka sprowadza się do przemian polegających na wybudowaniu fortyfikacji grodowej zajmującej jej południową część, realizacji wewnątrz przestrzeni okolonej drewniano-ziemnymi wałami programu związanego z monumentalną architekturą kamienną — tj. wyposażeniu tego grodu w dwie wolno stojące budowle: pałac (palatium) władcy połączony z kaplicą oraz kościół z prostym zamknięciem prezbiterium.
48405
Przeprawa promowa na wyspę
48406
Ostrów Lednicki
Na wyspie, w centrum plemienia Polan (tuż obok ważnego, dawnego strategiczno-handlowego traktu lądowego oraz wodnego między Poznaniem a Gnieznem), zachowały się pozostałości grodu oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej (z basenami do chrztu) i wolno stojącego kościoła cmentarnego z grobami w nawie i aneksach. Obydwa obiekty wzniesiono w czasach panowania Mieszka I (tuż przed 966).
Wyspę wyposażono w drogi wiodące od mostowych przyczółków podgrodzia, ku zachodniemu oraz wschodniemu brzegowi Jeziora Lednica. Zlokalizowano tu także miejsca pochówków osób o najwyższym statusie społecznym. Kres świetności Ostrowa Lednickiego przyniósł najazd Brzetysława I Czeskiego w 1038 roku, kiedy zniszczono mosty i spalono gród. Po tym wydarzeniu odbudowano kościół, a osadę otoczono nowym wałem drewniano-ziemnym (zachowanym do dziś) o wysokości dochodzącej do 9 m. Nigdy jednak wyspa nie odzyskała już dawnej funkcji i rangi, choć osadnictwo przetrwało do XIII-XIV wieku. Status głównego ośrodka władzy przejmują w tym rejonie Pobiedziska, gdzie m.in. znajduje się jeden z książęcych dworów. Później Ostrów Lednicki pełnił już tylko rolę cmentarza.
48410
Pałac
Pałac wzniesiony na rzucie prostokąta (32 x 14 m) ma wyraźnie wydzielone pomieszczenia. Największe, usytuowane w zachodniej części, było podzielone trzema łukami arkadowymi na dwa trakty. Arkada uwieczniona na XIX-wiecznej rycinie stanowiła środkowy łuk tej konstrukcji. Pozostałe cztery pomieszczenia pałacu służyły różnym funkcjom. Najwęższe, w środkowej partii, ograniczone dwoma równoległymi ścianami, pełniło rolę drewnianej klatki schodowej. Piętro pałacu zasadniczo powielało podział parteru. Reprezentacyjna aula znajdowała się zapewne na piętrze w zachodniej części pałacu. Wyspowy pałac z kaplicą po jego wzniesieniu ok. 966 r. przebudowywano jeszcze dwukrotnie. Pierwsza z przebudów (w przedromańskim wątku budowlanym) nastąpiła najpewniej ok. 1000 r., kolejna, tym razem już w romańskiej technice murów, w XII w.
48411
Kaplica z baptysterium
Kaplica - mury zachowały się w najwyższym fragmencie do wysokości 3 m, założona była na planie krzyża greckiego. W miejscu przecięcia się naw umieszczono cztery filary, każdy o przekroju ćwiartki koła, które wspierały centralnie usytuowaną wieżę i wydzielały wygodne obejście w ramionach krzyża. Wschodnią ścianę kaplicy zamykała apsyda ołtarzowa, a w zachodniej znajdowało się wejście do pałacu. W narożniku południowo-zachodnim zachował się głęboki otwór studni.
Baptysterium - Na poziomie zalegania najstarszej posadzki kaplicy umieszczone były baseny służące do liturgii chrzcielnej. Każdy z nich powielał kształt połowy krzyża. Baseny wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi tworzyły prawdopodobnie kaplicę baptyzmalną, wzniesioną przede wszystkim na użytek władcy. Przebudowa budynku około 1000 roku doprowadziła do likwidacji basenu północnego i zmiany formy południowego, który pełnił pierwotne funkcje do około 1038-1039 roku.
48412
Wielkopolski Park Etnograficzny
Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to centralne muzeum typu skansenowskiego w Wielkopolsce, dzięki któremu możemy posiąść wyobrażenie jak dawniej wyglądała nasza wieś i czym różniła się od wsi w innych regionach naszego kraju. Jego położenie w sąsiedztwie Ostrowa Lednickiego uświadamia nam też jaką drogę przeszła kultura tego regionu doprowadzając do powstania pierwszego silnego organizmu państwa polskiego, a później po jego załamaniu się do utrzymania roli jednego z najważniejszych regionów gospodarczych i kulturalnych kraju.
Możemy zobaczyć tutaj obiekty architektoniczne przeniesione z różnych części Wielkopolski, m. in. z okolic Chodzieży, Gniezna, Kalisza, Krotoszyna, Leszna, Nowego Tomyśla, Poz¬na¬nia, Trzemeszna, Uniejowa i Witkowa. W Dziekanowicach zobaczymy więc przykłady wszystkich konstrukcji architektonicznych stosowanych w Wielkopolsce: konstrukcje zrębową (wieńcową), sumikowo-latkową oraz szkieletową wypełnianą zarówno szachulcem – gliną i sieczką, jak i cegłą. To ostatnie rozwiązanie – konstrukcja szkieletowa wypełniona cegłą, jest popularnie określane jako mur pruski.
48413
Parking przed Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym
48414
Wiatraki
Uwagę każdego odwiedzającego Wielkopolski Park Etnograficzny zwrócą zapewne trzy wiatraki, ustawione na wzgórzu. Dwa z nich to wiatraki drewniane – tzw. partlak i koźlak, zbudowane w XIX wieku, trzeci wiatrak to murowany holender. Wszystkie trzy widać niemal z każdego miejsca muzeum.
48421
Dwór z XVIII w.
Obiekt murowany z cegły, parterowy z dwoma alkierzami od strony ogrodowej, przykryty dachem czterospadowym łamanym. Przykład budownictwa dworskiego.
48452
Karczma (czynna) z pomostem
48453
Plaża nad Jeziorem Lednickim
Widok na Ostrów Lednicki
48454
Muzeum Pierwszych Piastów
48455
Dawne wejście główne - brama wjazdowa
Gród na Ostrowie Lednickim, mający obecnie status Pomnika Historii, to jedno z najważniejszych miejsc okresu początków państwa polskiego. W tym czasie pełnił on rozliczne funkcje stanowiąc m.in. jedną z głównych rezydencji władcy, ośrodek sakralny państwa (chrtów - chrystianizacji), miejsce pochowków elit oraz rejon szczególnej militaryzacji (z udziałem najemników ze Skandynawii).
48456
Młyn wodny
48457
Kościół pw. św. Anny i św. Wawrzyńca
Kościół drewniany z 1719 r. przeniesiony z Wartowic k. Uniejowa. Obiekt konstrukcji zrębowej obitej deskami, jednonawowy z prezbiterium, kaplicą, zakrystią i kruchtą.
48458
Kaplica
Kaplica z 1765 r. z Otłoczyna k. Aleksandrowa Kujawskiego. Obiekt konstrukcji zrębowej, przykryty dachem dwuspadowym.
48459
Karczma
Chałupa z wyszynkiem (XVIII w.), Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń. Obiekt konstrukcji zrębowej połączonej z konstrukcją szkieletową (szachulcową), wąskofrontowy, przykryty dachem dwuspadowym z pięciosłupowym podcieniem szczytowym.
Trasa w całości zlokalizowana na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Lednicki Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północ od linii kolejowej Poznań–Gniezno, na terenach gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Pobiedziska. Wyznaczona trasa okala Jezioro Lednickie i przebiega po drogach asfaltowych, jedynie niektóre łączniki to drogi gruntowena terenie gmin Łubowo i Kiszkowo.
Brzeg Jeziora Lednickiego, jego dno i wyspy kryją ślady osadnictwa sięgające epoki neolitu. Okres świetności tych terenów przypadł na X i XI w., kiedy na wyspie Ostrów Lednicki – największej z czterech wysp jeziora – mieściła się siedziba księcia Mieszka I.
Trasa nie jest długa, ale jeżeli w trakcie trwania wycieczki chciałoby się zwiedzić chociażby Wielkopolski Park Etnograficzny oraz OStrów Lednicki należy na nią zarezerwować minimalnie pół dnia, a najlepiej cały dzień - po dordze można w kilku miejscach wypocząć i zjeść obiad.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Okolice Poznania. Część północna
Okolice Poznania. Część północna - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Poznania to aktualizowane w terenie wydanie północnych okolic Poznania z zaznaczonymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Obszar mapy obejmuje teren Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki oraz Park Krajobrazowy Promno.

Mapa Szlak Piastowski
Szlak Piastowski - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna Szlaku Piastowskiego, który przebiega przez województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Mapa została zaktualizowana w terenie, zostały na niej uwzględnione wszelkie niezbędne informacje turystyczno-krajoznawcze oraz informacje...

Wasza ocena: 4.6 (8 głosów)

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
michal.niklas
14 maja 2023 michal.niklas napisał:
Dzięki za ślad i opis. Wykorzystałem go na rodzinnym majówkowym rowerowaniu :-)
Rysiak
24 lipca 2017 Rysiak napisał:
Super trasa, poziom trudności dla każdego.
kys30
8 listopada 2015 kys30 napisał:
Piekna trasa i zdjecia
boulinek11
25 września 2012 boulinek11 napisał:
Bywalem pod brame, ale ze az tyle mozna tam zobaczyc, to nei mialem pojecia. Fajny opis trasy.
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.