RYKOwisko ULTRA Trail - 2017

Dodano 27 marca 2017 przez plik GPX
RYKOwisko ULTRA Trail - 2017
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

94536
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Bieganie
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.1
 • Dystans: 35,3 km
 • Czas trwania: 3 h 28 min
 • Średnia prędkość: 10,14 km/h
 • Przewyższenie: 38 m
 • Suma podejść: 371 m
 • Suma zejść: 371 m
 • Data: 26 maja 2018
 • Lokalizacja: Łąck
579433
Punkt kontrolny KLUSEK
Punkt kontrolny KLUSEK

bez pomiaru czasu

Prowiant na punkcie:

- woda, izo
579434
picture1364924485775171
579435
START / punkt kontrolny dla 70km, 105km / META
START_META

Prowiant na punkcie:

- woda, izo
- pomarańcze, banany, arbuz, orzeszki, czekolada, ciastka
- posiłek regeneracyjny

wieczorem RYKOparty

LIMITY na przebycie całej trasy:
- dla dystansu 105 km wynosi: 15 godzin,
- dla dystansu 70km wynosi: 11 godzin,
- dla dystansu 35 km wynosi: 5 godzin.
Ponadto, przewidziane są limity czasowe na dotarcie do kolejnych punktów kontrolnych:
- dla dystansu 105km – Gorzewo: 35km wynosi 5 godzin, 70km wynosi 10 godzin,
- dla dystansu 70 km – Gorzewo: 35km wynosi 5,5 godziny.
579437
Bereznowska
579438
Endrju
684025
Punk kontrolny - ŁĄCK
Punkt kontrolny - ŁĄCK

bez pomiaru czasu

Prowiant na punkcie:

- woda, izo,
- pomarańcze, banany, arbuz
684026
Punkt kontrolny - Soczewka
Punkt kontrolny - Soczewka

POMIAR CZASU

Prowiant na punkcie:

- woda, izo, coca-cola
- pomarańcze, banany, arbuz, bułka, orzeszki, czekolada, ciastka
684316
Stanica Harcerska w Gorzewie
684317
Lucień_Skrwa
Skrwa Lewa (Skrwa) – rzeka, lewobrzeżny dopływ Wisły o długości 45,2 km.

Źródła rzeki znajdują się na południe od wsi Łanięta. Przepływa między innymi przez Belno, Gostynin i Soczewkę, w pobliżu której wpada do Wisły, oraz Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Stanowi granicę pomiędzy Kujawami a Mazowszem.

W jej dolinie rozciąga się "oz gostyniński". Ten kręty wał towarzyszy jej na długości 14 kilometrów, charakteryzuje się falistym zarysem linii grzbietowej i często stromymi stokami. Pomiędzy Belnem a Gostyninem jej dolina jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Skrwy Lewej, w którym znajdują się dwa rezerwaty przyrody: rezerwat przyrody Drzewce i rezerwat przyrody Dolina Skrwy.

W przeszłości rzeka nosiła nazwę Brwa, z czasem nazwana została Skrwą Lewą.

Naprzeciwko, po drugiej stronie Wisły, płynie Skrwa Prawa.
684318
Jezioro Białe
Jezioro Białe – jezioro w Polsce położone w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Gostynin. W 2008 roku nad jeziorem była kręcona część zdjęć do filmu Tatarak Andrzeja Wajdy.

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 142,5 ha do 150,2 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 72,4 m n.p.m. lub 73,0 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 9,9 m, natomiast głębokość maksymalna 31,3 m.
684320
Jezioro Sumino
Jezioro Sumino położone jest w otulinie (strefie ochronnej) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro znajduje się w przedłużeniu rynny jez. Lucieńskiego. Zajmuje powierzchnię 35,6 ha oraz posiada dług. 1670 m, szer. 285 m i głęb. maks. 7,4 m. Głębokość średnia wynosi 3,4 m. Lasy okalają jezioro w 35%. Jakość wody kwalifikuje ten akwen do II klasy czystości. Jego dno jest regularne, brzegi zbudowane z piasków warstwowych z domieszką żwirów. Z okolicznych pagórków otwiera się szeroki widok na taflę wody i lasy. Ostoja ptactwa wodnego m.in. kormorana, czapli siwej. W pobliżu (300 m) znajduje się rezerwat przyrody „Jezioro Drzezno”.
684323
Rezerwat wodny "Jezioro Drzezno"
W 2008r. Wojewoda Mazowiecki na Jeziorze Drzesno i obszarach przyległych utworzył Rezerwat wodny "Jezioro Drzezno" (powierzchnia 30,36 ha) położony w otulinie Parku w części województwa mazowieckiego.

Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ekosystemu jeziora z naturalnym, strefowym układem zbiorowisk
684326
Jezioro Sędańskie
Jezioro Sędańskie (Sędańsk, Sedańsk, Jezioro Sedańskie, niem. Seedanziger See[2]) – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Szczytno, na południowy zachód od Szczytna.

Pojemność - 4 650 tys. m³
Zlewnia całkowita 219,1 km²
Jezioro jest otwarte. Cieki wodne:
na północy wpływają wspólnym korytem łączące się powyżej rzeki:
Sawica z jeziora Natać
Saska z jeziora Młyński Staw
na południu wypływa rzeka Sawica, która następnie wpływa do jeziora Sasek Mały
Jezioro owalne, lekko wydłużone z północy na południe, bez wyraźnych zatok, półwyspów i wysp. Północne brzegi są płaskie i podmokłe, północno-zachodnie strome, pozostałe łagodnie wzniesione. Jezioro otacza las i niewielkie ilości pól uprawnych. Otoczenie stanowią bory sosnowe, a bezpośrednio przy brzegach olsy. W rejonie ujścia Sawicy teren jest zabagniony. Przy północnym brzegu znajduje się wieś Sędańsk. Jezioro położone jest ok. 3 km na południowy zachód od Szczytna, na terenie obszaru Natura 2000. Dojazd wyłącznie drogą gruntową, przedłużeniem ul. Partyzantów.

Jezioro typu leszczowego. Miękkie, muliste, bujna roślinność zanurzona (ramienice), łąki podwodne. Na brzegu pałka i trzcina. Jak w wielu jeziorach regionu zbyt duże połowy spowodowały znaczne ograniczenie ilości ryb. Jezioro jest częścią trasy spływu kajakowego o nazwie Sawica-Saska.
684330
Jezioro Lucieńskie
Jezioro znajduje się na zach. od wsi Lucień. Jest to duże (pow. 203 ha) rynnowe jezioro, o głębokości maks. 20 m., o dług. 3.385 m i szer. 930 m. Połączone jest wąską strugą ze Skrwą Lewą.

Jest trzecim co do wielkości jeziorem Pojezierza Gostynińskiego, ale chyba najpopularniejszym. Wprawdzie ma tylko III klasę czystości wód, ale doskonale nadaje się do kąpieli i rekreacji wodnej. Ośrodki wypoczynkowe, plaże i kąpieliska skupiają się w zachodniej części (Miałkówek, Budy Lucieńskie), wschodnia jest raczej ostoją przyrody z rezerwatem „Komory”. Ten niewielki rezerwat (17,75 ha, w tym 13,05 ha pow. leśnej i 4,70 ha obszaru wód), obejmuje płd.-wsch. obrzeże Jez. Lucieńskiego, a także 50-metrowy pas jeziora z szuwarami, chroni różne zbiorowiska flory i fauny. Spotkamy tu piękny 140-letni drzewostan dębowo-sosnowy, zbiorowiska łęgowe, bagniste olsy, skupiska oczeretów przybrzeżnych będących ostoją ptaków wodnych.

Na północnym brzegu jeziora mamy z kolei rezerwat „Lucień” o pow. 27,8 ha, również obejmujący 50-metrowy pas jeziora, chroniący 100-120 letni drzewostan sosnowy, z enklawą 100-letniej sosny czarnej.

W płn.-zach. części wybrzeża znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy Kancelarii Prezydenta RP.

Z wysokiego brzegu misy jeziora rozciąga się wspaniały widok na zbiorowiska olsowe, wyróżniające się piękną, wysokiej jakości, 100-letnią olszą. Wierzchowinę porasta las mieszany świeży. Sandrowe obrzeże akwenu zajmują bogate bory mieszane.
684331
Rezerwat Łąck
Położenie - w połowie drogi pomiędzy miejscowościami Łąck i Sendeń przebiega linia kolejowa. Po dotarciu do niej należy kierować się drogą wzdłuż torów w kierunku Płocka. Rezerwat położony jest około 2 km od drogi asfaltowej.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie starodrzewu sosnowego oraz miejsca lęgowego czapli siwej. Obecnie brak jest miejsca lęgowego czapli, a więc brak jednego z celów powołania rezerwatu.

Rezerwat położony jest w gminie Łąck w Obrębie Łąck w Leśnictwie Podgórze. Powierzchnia rezerwatu wynosi 15,50 ha.

Według głównego przedmiotu ochrony, rezerwat Łąck uważać można jako rezerwat faunistyczny (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).

Według typu środowiska jest to rezerwat wód śródlądowych (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).
684332
REZERWAT JASTRZĄBEK
Położenie - do rezerwatu najłatwiej dotrzeć skręcając w boczną drogę, w miejscowości Sendeń, w pobliżu kościoła. Następnie należy skręcić w pierwszą drogę gruntową w prawo, która doprowadzi nas do granic rezerwatu. Odległość od miejscowości Sendeń ~ 2,5 km

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie interesujących ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych znajdujących się we wschodniej części Kotliny Płockiej. Przedmiotem ochorny są ekosystemy leśne, bagienne i jeziorowe we wschodniej części Kotliny Płockiej.

Rezerwat zlokalizowany jest w gminie Nowy Duninów w Obrębie Łąck w Leśnictwie Jastrząbek. Powierzchnia rezerwatu wynosi 459,64 ha.

Według głównego przedmiotu ochrony rezerwat Jastrząbek uważać można jako rezerwat biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Celem ochrony jest zachowanie interesujących ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych znajdujących się we wschodniej części Kotliny Płockiej. Przedmiotem ochrony są ekosystemy leśne, bagienne i jeziorowe (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).

Według głównego typu środowiska jest to rezerwat mieszany podtypu mozaika ekosystemów (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).
684333
REZERWAT DĄBROWA ŁĄCKA
Położenie - po prawej stronie drogi z Łącka do Płocka. Granica rezerwatu przebiega tuż za murami Państwowego Stada Ogierów w Łącku.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie licznych zbiorowisk roślinnych o charakterze naturalnym, obejmującym bory mieszane, grądy, łęgi, olsy, jak też obszar jeziora Łąckiego Małego oraz urozmaiconą rzeźbę terenu. Przedmiotem ochrony są rkosystemy leśne, bagienne i jeziorowe.

Rezerwat zlokalizoany jest w Gminie Łąck w Obrębie Łąck w Leśnictwie Podgórze. Powierzchnia rezerwatu wynosi 305,78 ha.

Według głównego przedmiotu ochrony rezerwat można zaliczyć do rezerwatu krajobrazów ekologicznych biokompleksów naturalnych i półnaturalnych oraz biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Celem ochrony jest zachowanie interesujących ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych (klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).

Według głównego typu środowiska jest to rezerwat mieszany podtypu mozaika różnych ekosystemów(klasyfikacja rezerwatów E.Symonides, Z.Densiuk 1997).
684334
Rezerwat Komory
Nazwa rezerwatu pochodzi od miana uroczyska. Prawdopodobnie istniała tu także osada o tej nazwie. Ten niewielki rezerwat (17,75 ha, w tym 13,05 ha pow. leśnej i 4,70 ha obszaru wód), obejmujący pd.-wschodnie obrzeże Jez. Lucieńskiego, a także 50-metrowy pas jeziora z szuwarami, chroni różne zbiorowiska flory i fauny. Spotkamy tu piękny 140-letni drzewostan dębowo-sosnowy, zbiorowiska łęgowe, bagniste olsy, skupiska oczeretów przybrzeżnych będących ostoją ptaków wodnych. Otwarte wody jeziora zasobne są w ryby. Najcenniejsze są jednak naturalne zbiorowiska stokowego grądu nadjeziornego, rzadkie w kraju. Zajmują one skarpę jeziora, a drzewostan tworzą: dąb szypułkowy z domieszką sosny, brzozy, jaworu i klonu. Niejeden z dębów potężnych rozmiarów liczy ponad 150 lat. Najstarsze fragmenty zbiorowisk grądowych ocenia się nawet na 220 lat. Z wysokiego brzegu misy jeziora rozciąga się wspaniały widok na zbiorowiska olsowe, wyróżniające się piękną, wysokiej jakości, 90 do 100-letnią olszą, bez udziału jesionu. Wierzchowinę misy jeziora porasta las mieszany świeży. Sandrowe obrzeże akwenu zajmują bogate bory mieszane.

Podstawowym celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie w Lasach Gostynińsko-Włocławskich najstarszych fragmentów naturalnego lasu, któremu zagraża rekreacyjna forma jeziora.

Źródło: Jan Rostowski „Piesze znakowane szlaki turystyczne okolic Płocka”, PTTK Oddział Miejski w Płocku 2008.
684335
Rezerwat Lucień
Rezerwat o nazwie "Lucień" (powierzchnia - 55,44 ha). Jest to także rezerwat leśno - wodny. Obejmuje południowo- wschodni fragment jeziora oraz pobliskie zbiorowiska leśne. Główne walory rezerwatu to piękno jeziora, interesująca konfiguracja terenu i zbiorowiska leśne. Jezioro otacza zarastające torfowisko niskie, porośnięte olsem. Występują tu drzewostany olszy czarnej w wieku siedemdziesięciu lat. Przyległe spadziste zbocza zajmuje grąd, najwyżej zaś położone siedliska - bory mieszane, które zachwycają stuletnimi okazami sosny zwyczajnej z domieszką brzozy brodawkowanej i dębu szypułkowego. W warstwie krzewów występują:kruszyna, jałowiec, berberys i inne. Wśród bogatego runa można spotkać gatunki chronione, np. lilię złotogłów i widłaka jałowcowego.
684336
Rezerwat Kresy
Położony jest na obszarze, przez który w okresie średniowiecza przebiegała granica Mazowsza i Kujaw,
stąd wywodzi się jego nazwa. Rezerwat obejmuje zbiorowiska oligotroficzne boru świeżego, bagiennego i
mieszanego wilgotnego, fragmenty boru suchego oraz torfowisko przejściowe "Mysadle" z ciekawą florą
hydrofitową. Krajobraz rezerwatu urozmaicają wydmy porośnięte stuletnimi drzewostanami sosnowymi.
Bieg po znakowanych szlakach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Trasa będzie przebiegać po pętlach, długość jednej pętli to ok. 35 km.

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rykowisko
9 maja 2017 Rykowisko napisał:
Świetna trasa na bieganie jak i na rower
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0