Rowerem po Roztoczu - Narol - Trasa nr 3 żółta

Dodano 10 października 2016 przez rysowanie
Rowerem po Roztoczu - Narol - Trasa nr 3 żółta
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

88509
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower górski
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 16,1 km
 • Przewyższenie: 31,75 m
 • Suma podejść: 64,3 m
 • Suma zejść: 64,83 m
 • Lokalizacja:
529511
Izab pamięci
Izba Pamięci w Lipsku k. Narola znajduje się w sąsiedztwie kościoła parafialnego pw.
św. Andrzeja Apostoła w dawnym budynku szkoły podstawowej przy ul. Mogiłek 1. Rozlokowana
na pierwszym piętrze budynku składa się z czterech sal. W skład dwóch z nich wchodzą zbiory
pochodzące z Izby Pamięci w Narolu Wsi, pieczołowicie gromadzone latami przez małżeństwo
miejscowych nauczycieli – społeczników, Państwa Janinę i Kazimierza Sitarzy. Obecnie opiekę nad
zbiorami sprawuje sołtys wsi Lipsko P. Antoni Steczkiewicz, o dwie pozostałe dba pasjonat i
znawca tych terenów P. Wiesław Kołodziej z Lipia.

Historycznie Izba pamięci zawiera głównie zbiory pochodzące z XIX i XX wieku, ale
są też eksponaty dużo starsze, takie jak kule armatnie z czasów potopu szwedzkiego, fragmenty
ceramiki, krzemienie, minerały, skamieniałości, toporki i siekierki kamienne z wykopalisk
archeologicznych przeprowadzanych na tutejszym terenie w latach pięćdziesiątych XX wieku przez
ekspedycję prof. Jana Machnika.

Eksponaty muzealne pochodzą w większości od osób prywatnych, które nieodpłatnie
przekazały je do zbiorów muzeum. Warto tu wspomnieć o Fundacji Pro Academia Narolense,
której Izba zawdzięcza dużą ilość wartościowych eksponatów, takich jak choćby szabla
kawaleryjska z 1811 r., cykl obrazów o tematyce wojennej i broń z czasów II wojny światowej.
Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszy się sala dotycząca historii
Narola (wcześniejszego Florianowa) i XVIII – wiecznego pałacu rodu Łosiów, którego
właścicielem jest obecnie założyciel Fudacji Pro Academia Narolense. Po względem
geograficznym w Izbie Pamięci znajdują się muzealia pochodzące głównie z terenów Roztocza o
tematyce związanej z tymi terenami, jak choćby obraz Timora Csorby. W sąsiedniej sali tzw.
etnograficznej zwiedzający odnajdzie reprodukcje obrazów znanych malarzy, ale przede wszystkim
stare żelazka, kołowrotki, kołyskę, niecki, dzieże, stare zegary itp.

Bogactwo nagromadzonych eksponatów i urokliwe otoczenie muzeum skłaniają
turystów podążających szlakami Roztocza do częstego odwiedzania Izby Pamięci w Lipsku, która
jest otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
529512
Zródła Tanwi
Źródła Tanwi
529513
Zespół cerkiewny
Cerkiew z XVIII w. otoczona murem obronnym wraz z dzwonnicą
529514
"Stawiska"
529544
Kościół w Lipsku
3. Szlak żółty
Długość trasy - 16 km. Przebieg: Narol - Lipsko (pole bitwy) - Łukawica - Wola Wielka - Jacków Ogród - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności: mały (na całej długości droga utwardzona). Oznakowanie: kolor żółty.
0,0 km - spod ratusza w Narolu kierujemy się drogą do Werchraty. Przejeżdżamy przez most na strumieniu Krwawica i jesteśmy w Lipsku. 0,6 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska odbiega w prawo droga prowadząca do Huty Złomy przez Jędrzejówkę i Dębiny - nią będziemy wracać z wycieczki. Jedziemy prosto, mijając zabudowania miejscowości Lipsko. Na skraju wioski stoi drewniany drogo-wskaz do fortyfikacji ziemnych - wału obronnego dawnego miasta z XVII w. W prawo odbiega zielony szlak im. Brata Alberta (wytyczony w 1990 r.). Wyjeżdżając z Lipska po lewej stronie drogi napotkamy tablicę pamiątkową odsłoniętą w 1975 roku ku czci 36 osób poległych w walce i zamordowanych podczas napadu UPA. Poruszamy się szosą prowadzącą przez Łukawicę i Wolę Wielką do Werchraty. Z czasem wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, skąd rozlega się widok na Wielki Dział. Po lewej stronie drogi znajduje się cmentarz, w dali za nim, przysiółek Kijasówka. Droga w prawo prowadzi do miejscowości Pizuny, najmniejszej wioski w gminie Narol, znanej jako miejsce urodzenia bł. Siostry Bernardyny (Marii Jabłońskiej), przełożonej zgromadzenia Sióstr Albertynek. Na miejscu jej dawnego domu rodzinnego stoi dziś kaplica i ośrodek rekolekcyjny.
5,4 km - dojeżdżamy do Łukawicy. Rejony Łukawicy, Brzezinek i Lipia to prawdziwe zagłębie archeologiczne. Odkryto tu cmentarzyska kurhanowe kultury ceramiki sznurowej. Należały one do tej samej grupy ludności, która wypasała bydło i przenosiła się z nim na coraz to nowe miejsca wzdłuż łąk nadrzecznych. Ludność ta chowała swoich zmarłych, paląc ich uprzednio na stosie i sypiąc w miejsce ciałopalenia nasyp zwany kurhanem. Kurhany otaczano palisadą drewnianą, którą nie-kiedy również palono. W Łukawicy zobaczymy jedno z najwydajniejszych źródeł Tanwi na Roztoczu Wschodnim.
Przy drodze, pod ogromną pomnikową lipą stoi kamienny, biały krzyż z 1882 r., a w dole w pobliżu źródeł widać zabytkową kapliczkę z XIX wieku. Opuszczamy Łukawicę, mijając po prawej zjazd na Dębiny (5,8 km). Nadal poruszamy się szosą do Werchraty. Wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, z których odsłaniają się piękne, rozległe widoki. Po prawej stronie między polami, pośród wiekowych akacji stoi odnowiona kapliczka z obrazem i figurką Matki Bożej.
7,9 km - dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Woli Wielkiej. W centrum wsi znajduje się kościół oraz zabytkowy drewniany zespół cerkiewny z dzwonnicą. Skręcamy w prawo, w kierunku Dębin (3 km), droga w lewo prowadzi do Werchraty (8 km). Mijamy stojący pod rozłożystą brzozą krzyż wapienny.
9,9 km - docieramy do zabudowań wsi Jacków Ogród, zwanej też Icków Ogród. Obecnie jest to część sołectwa Wola Wielka. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Dębiny, droga prosto umożliwia powrót do Łukawicy. W lesie, 100 m od drogi, po jej prawej stronie na niewysokim pagórku można odnaleźć kamienny krzyż z 1935 roku, postawiony na dawnym cmentarzu cholerycznym z roku 1915.


11,4 km - na krzyżówce w Dębinach skręcamy w prawo. W Jędrzejówce jedziemy przez pewien czas drogą z płyt betonowych, potem asfaltową. Na trasie napotkamy żółty drogowskaz kierujący w prawo, do miejsca odpoczynku nad wodą, na tzw. Stawiska. Za zabudowaniami wsi po lewej stronie drogi, na wzniesieniu porośniętym borem sosnowym, znajduje się cmentarz choleryczny, na którym stoi wysoki krzyż z 1848 roku. Przejeżdżamy przez most na Tanwi. Po prawej stronie na wzgórku znajduje się kamienny krzyż dziękczynny.
15,4 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska skręcamy w lewo. Jesteśmy na drodze, którą jechaliśmy na początku wycieczki.
16,0 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu. 
Trasę poleca
Grupa gmin z Roztocza

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Roztocze
Roztocze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna Roztocza prezentuje uroki wschodniego zakątka Polski. Roztocze jest terenem wyżynnym, o silnym zalesieniu, poprzecinanym malowniczymi rzekami. Na obszarze tym położony jest Roztoczański Park Krajobrazowy oraz wiele miast o wysokiej...

Mapa Rowerem po Roztoczu
Rowerem po Roztoczu - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

"Rowerem po Roztoczu" to mapa jednego z najbardziej zielonych obszarów Polski - Roztocze, bo o nim mowa, to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem. To właśnie tutaj utworzono Roztoczański Park Narodowy, aby chronić cenne dziedzictwo...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0