Kraków - Rudno - Kraków

Dodano 20 października 2021 przez aplikację Android
Kraków - Rudno - Kraków
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

231940
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 78,9 km
 • Czas trwania: 6 h 3 min
 • Średnia prędkość: 13,03 km/h
 • Przewyższenie: 222,58 m
 • Suma podejść: 1 638,01 m
 • Suma zejść: 1 682,1 m
 • Data: 20 października 2021
 • Lokalizacja: Kraków
1310398
Rezerwat Przyrody Skała Kmity
Skała Bonerówny. Tak jak w legendzie Stanisław Kmita nie mógł się połączyć z Olimpią Bonerówną tak obecnie Rudawa rozdziela Skałę Kmity i Skałę Bonerówny
1310399
Rezerwat Przyrody Skała Kmity
Skała Kmity jest krajobrazowym rezerwatem przyrody, który znajduje się w miejscu, gdzie rzeka Rudawa przełamuje Garb Tenczyński na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa stromej, z niemal pionowymi ścianami wapiennej skały (ok. 25 m wysokości), wywodzi się od rycerza Kmity. Skała Kmity już XIX w. stanowiła popularny cel niedzielnych wycieczek krakowian.
1310400
Las Zabierzowski
Las Zabierzowski jest największym, liczącym ok. 500 ha leśnym kompleksem na zachód od Krakowa. W drzewostanach dominuje buk, dąb, modrzew z licznym udziałem graba, sosny, świerka i wielu innych gatunków.
1310401
Las Zabierzowski
Las Zabierzowski zajmuje obszar o znacznie urozmaiconej rzeźbie, poprzecinany jarowymi dolinami, z licznymi wychodniami górnojurajskich wapieni.
1310402
Las Zabierzowski
1310403
Dworek Myśliwski w Kochanowie
Dworek myśliwski w Kochanowie został wybudowany w 1896 roku przez Towarzystwo Kolonii Wakacyjne Krakowskie, dzięki życzliwości księcia Eugeniusza Lubomirskiego. W okresie wakacyjnym obiekt wykorzystywany był jako dom kolonijny dla dzieci, natomiast w pozostałych miesiącach pełnił rolę domku myśliwego. Jest to piętrowa, drewniana budowla z dwoma skrajnymi skrzydłami, nakryta dwuspadowymi dachami. Obiekt w 1930 roku został przebudowany, natomiast obecnie kończony remont, który przywrócił dworkowi dawny blask.
1310404
Las Zwierzyniec
Las Zwierzyniec, wchodzący w skład Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, położony na Garbie Tenczyńskim, swoją nazwę zawdzięcza Potockim, którzy w połowie XIX w. założyli w nim zwierzyniec – hodowlę zwierząt łownych, istniejącą do 1919 r.
1310405
Las Zwierzyniec
Przez las prowadzą liczne szlaki turystyki rowerowej, pieszej i konnej.
1310407
Czarny Staw w Lesie Zwierzyniec
W Lesie Zwierzyniec znajduje się kilka leśnych stawów: Staw Wroński, Staw Rzeczki, Staw Papki, Czarny Staw. W widocznym na zdjęciu Czarnym Stawie, zgodnie z legendą swoje ofiary topi diabeł, który czyha na grzeszników na Diablim Moście przy klasztorze w Czernej.
1310408
zamek Tenczyn (Tęczyn) w Rudnie
Początki zamku sięgają lat 1331-1361 kiedy powstał jako gotycka budowla murowana. Przez wieki zmieniał właścicieli i kształt a w okresie świetności nazywany był Małym Wawelem. Do upadku zamku przyczynił się w dużym stopniu "Potom Szwedzki" jednak dzieła zniszczenia dokonał pożar w 1748 spowodowany uderzeniem pioruna. Od tego czasu zamek systematycznie popadał w coraz większą ruinę. Obecnie w zamku trwają prace remontowe mające przywrócić zamek do stanu "ruiny kontrolowanej"
1310409
zamek Tenczyn (Tęczyn) w Rudnie
1310410
widok z Rudna na południe
1310411
Las Orlej
droga przez las oznakowana jest zielonym szlakiem poprowadzonym asfaltową drogą pożarową
1310412
Rezerwat Dolina Potoku Rudno
Z Lasu Orlej niemal niezauważalnie wjeżdża się do Rezerwatu Dolina Potoku Rudno. O tym fakcie powiadamiają tablice informacyjne
1310413
Potok Rudno
1310415
widok na południe z Wielkiej Góry w Sance
1310416
Kościół św. Jakuba Apostoła w Sance
Fundatorem kościoła był Zygmunt Świerczowski w latach 1618–1625. Wkrótce z inicjatywy ówczesnego właściciela wsi Adama Świerczewskiego, miejscowy kościół był zborem kalwińskim. W kościele znajdują się marmurowe epitafia rodzin fundatorów Świerczowskich (Świerczewskich) i Kochańskich z portretami malowanymi na blasze z XVII w. – kilka z nich w różnych okresach zostało skradzionych.
Kościół jest na Małopolskiej Drodze św. Jakuba wpisanej na listę UNESCO.
1310417
dwór w Sance
dwór, którego początki sięgają połowy XVIII w. to obecnie zarośnięta ruina pozbawiona jakiejkolwiek opieki.
1310418
Punkt 21
Chcąc zjechać do Doliny Zimny Dół należy skręcić w łatwą do przeoczenia, niepozorną i w żaden sposób nie oznakowaną gruntową drogę.
1310419
Dolina Zimny Dół
Dolina ma długość około 1,5 km. Opada z wierzchowiny w kierunku północno-wschodnim i ma wylot na zakręcie Doliny Sanki, naprzeciwko znajdującego się w jej lewych zboczach Zamczyska. Dnem Zimnego Dołu prowadzi wąska droga asfaltowa z zakazem wjazdów samochodowych (nie dotyczy mieszkańców). Zbocza doliny w większości porasta las[. W prawych orograficznie zboczach u wylotu doliny wznoszą się wapienne skały.
1310421
Dolina Zimny Dół
Źródło w Zimnym Dole wypływające w jaskini o tej samej nazwie. Jest to jedyny w tej części Jury przypadek wypływania źródła w jaskini
1310422
Dolina Zimny Dół
Najbardziej imponująca skała w dolinie czyli Łysina znajduje się u jej wylotu i ma wysokość 55 m.
1310423
Skała Łysina w Czułowie
od skały zaczyna się Dolina Zimny Dół i droga prowadząca m.in. do Rezerwatu Przyrody "Zimny Dół". Polecam albowiem znajdujące się tam głazy tworzą robiące duże wrażenie labirynty, korytarze, nisze itp. Rezerwat jednak zdecydowanie dla pieszych.
1310424
Dolina Mnikowska
Dolina Mnikowska to wąwóz o długości około 2 km w dolinie Sanki, położony w Mnikowie.
Północna część wąwozu stanowi utworzony w 1963 r. krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 20,89 ha na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.
Głębokość wąwozu wyciętego w wapieniach jurajskich dochodzi do 80 m. Skały tworzą bardzo strome ściany, wrota skalne lub pojedyncze iglice. Znajduje się w nich ok. 10 jaskiń, noszących ślady zamieszkania. W górnej części rezerwatu, tuż przy ścieżce szlaku turystycznego wybija Źródło w Dolinie Mnikowskiej. Wypływająca z niego woda uchodzi do Sanki płynącej dnem doliny.
1310425
Dolina Mnikowska
W środkowej części rezerwatu znajduje się polanka. Ponad nią, w południowych ścianach w zakolu zwanym Cyrkiem, we wnęce skalnej urządzono ołtarz z dużym naskalnym obrazem Matki Boskiej Skalskiej. Pierwotny obraz, namalowany przez Walerego Eljasza-Radzikowskiego w 1863 r., został zniszczony i nieudolnie odtworzony.
1310426
Zalew na Piaskach w Budzowie
Zalew leży w granicach administracyjnych miejscowości Budzów i Cholerzyn jednakże potocznie używa się nazwy Zalew w Kryspinowie lub po prostu Kryspinów
1310427
pałac w Kryspinowie
Do końca XIX wieku Kryspinów nosił niezbyt chlubną nazwę „Śmierdząca”, którą zawdzięczał rozciągającym się wokół grzęzawiskom i porośniętych trzciną bagnom, nad którymi unosiły się "śmierdzące" opary gnijących zielsk i chmary komarów. Znajdujący się w Kryspinowie pałac został zbudowany w XVIII wieku i gruntownie przebudowany w XIX w. Jest budowlą o charakterze neorenesansowym. Po 1945 roku majątek zostaje rozparcelowany pomiędzy miejscowych rolników, a w pałacu powstał Państwowy Dom Dziecka. W latach 50. należał do Gminnego, a potem Państwowego Ośrodka Maszynowego. W połowie lat 90. pałac powrócił do spadkobierców dawnych właścicieli.
1310428
dworek w Mydlnikach
W 1885 roku Schoenowie wybudowali swoją rezydencję, nazwaną wtedy "dolnym pałacykiem" (dla odróżnienia od pałacu "górnego", który znajdował się na miejscu obecnego mydlnickiego kościoła).
Obecnie dawny dworek Schoenów jak i budynki gospodarcze stanowią własność Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
1310430
dworek Rydlówka w Bronowicach Małych
ten wzniesiony w 1895 r. i pierwotnie kryty strzechą dworek znany jest z tego, że w 1900 roku miało w nim miejsce wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczkówną. W dworku tym Stanisław Wyspiański umieścił akcję swojego dramatu "Wesele". Od 1969 r. funkcjonuje w nim muzeum.
Podczas mojej kolejnej wycieczki za cel obrałem sobie Rudno z zamkiem Tęczyn jednak tak naprawdę bardziej chodziło mi o przejażdżkę po lesie gdyż o tej porze roku drzewa w różnokolorowych szatach wyglądają szczególnie efektownie. W drodze do Rudna na mojej trasie znalazły się dwa lasy a mianowicie Las Zabierzowski i Las Zwierzyniec. Lasy te są dobrze przygotowane do ruchu turystycznego, wytyczone są po nich szlaki rowerowe, piesze a nawet konne. Dodatkowym ułatwieniem są liczne parkingi umożliwiające pozostawienie samochodu. Jeśli chodzi natomiast o konfigurację terenu to mniej wymagający jest Las Zwierzyniec, gdzie dróżki leśne prowadzą po w miarę równym terenie a jeśli są wzniesienia to o niezbyt wielkim nachyleniu. Zdecydowanie bardziej wymagający pod tym względem jest Las Zabierzowski, w którym podjazdy i zjazdy są miejscami dość strome. Te dwa lasy łączy natomiast to, nie ma w nich ruchu pojazdów (poza pojazdami utrzymania lasu) i że można poruszać się po nich asfaltowymi lub szutrowymi drogami. Po dotarciu do Rudna trzeba było wrócić do Krakowa a ponieważ zwykle moje trasy tworzą pętlę wybrałem inną drogę, także starając się aby jak największa część przebiegała przez lasy i tereny zielone. Tym sposobem, na mojej drodze powrotnej znalazły się Las Orlej, Rezerwat Dolina Potoku Rudno, Dolina Zimny Dół oraz Dolina Mnikowska. Przez Las Orlej i Dolinę Potoku Rudno prowadzi droga z asfaltową nawierzchnią natomiast przez Dolinę Zimny Dół i Dolinę Mnikowską prowadzi droga gruntowa lub nawet ścieżka nie było jednak żadnego problemu z poruszaniem się rowerem. Osobiście jednak uważam, że do Doliny Zimny Dół tak naprawdę to najlepiej się wybrać pieszo. Jadąc rowerem przez tą dolinę widzi się tylko namiastkę tego co ma ona do zaoferowania. Bo największe atrakcje kryją się za drzewami na jej zboczach a zwłaszcza fragment na którym utworzono rezerwat przyrody ze skalnym labiryntem. Oczywiście na trasie mojej wycieczki oprócz lasów i rezerwatów przyrody znajdowały się także obiekty stworzone ludzką ręką w postaci zamków, dworów czy kościołów były one jednak obiektami, można powiedzieć drugorzędnymi i zostały uwiecznione na zdjęciach z kronikarskiego obowiązku. Dotyczy to zwłaszcza dworu w Sance a w zasadzie jego ruin.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

Mapa Okolice Krakowa
Okolice Krakowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Krakowa i okolic przedstawia najważniejsze tereny rekreacyjne tego rejonu, m.in. Puszczę Niepołomicką, Dolinki Podkrakowskie i Ojcowski Park Narodowy. Obszar mapy "Okolice Krakowa" zamknięty jest przez Bochnię na wschodzie, Wadowice na...

Mapa Małopolska na rowerze
Małopolska na rowerze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia sieć zrealizowanych do tej pory (VII 2020) tras rowerowych: - z projektu VeloMałopolska; - Szlak wokół Tatr (część polska); - inne szlaki rowerowe (lokalne terenowe, szlak Orlich Gniazd, Green Velo, Szlak karpacki).  ...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.