category-icon

Jaskrów - kłm. Latosówka - wapienie jurajskie

6.3 km
2 h 26 min
20 m
Częstochowa

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2015-12-28
Częstochowa
category-icon
6.3 km
20 m
20 m
Średni
2 h 26 min
3.9/6
Listopadowy wypad do kamieniołomu wapieni "Latosówka" koło Jaskrowa. W kamieniołomie odsłaniają się górnojurajskie wapienie (obecnie kimeryd, dawniej zaliczane do oksfordu, poziom Planula). Są to głównie wapienie facji basenowych (wapienie mikrytowe, wapienie margliste, z przewarstwieniami ilastymi) oraz facji biohermowych (wapienie skaliste). W części zachodniej licznie występują krzemienie oraz na ścianach ładnie widoczne kanały krasowe wypełnione brązową gliną zwietrzelinową.

Komentarze

NA TEJ TRASIE PRZYDA CI SIĘ MAPA Z NASZEJ APLIKACJI

Jura Krakowsko-Częstochowska - część północna
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Jura Krakowsko-Częstochowska - część północna

Mapa przedstawia północną część jury Krakowsko-Częstochowskiej - obszar usiany skalnymi ostańcami z wąwozami i płaskowyżami. Są tu też zamki i pałace. Zasięg mapy wyznaczają: Częstochowa Koniecpol, Zawiercie, Miasteczko Śląskie. Gęsta sieć szlaków turystycznych, które umożliwiają dogodne dotarcie do wszystkich najciekawszych zakątków. Wszystkie szlaki (piesze, rowerowe, konne) posiadają między punktami węzłowymi odległości– dzięki temu można zaplanować wycieczkę.

Mapa przygotowana wyłącznie w wersji cyfrowej – brak dostępnej wersji papierowej.

Jura Krakowsko-Częstochowska - okolice Częstochowy
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Jura Krakowsko-Częstochowska - okolice Częstochowy

Mapa Jury Krakowsko-Częstochowskiej, fragmentu położonego bliżej Częstochowy. Zasięg mapy wyznaczają miejscowości: Częstochowa, Blachownia, Pajęczno, Radomsko. Zaznaczono tu szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z zaznaczonymi odległościami.
Mapa została wydana jedynie w formie cyfrowej - brak dostępnej wersji papierowej.