category-icon

Gravel WPN 50km

49 km
1 h 10 min
123 m
Luboń

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2022-02-21
Luboń
category-icon
49 km
123 m
123 m
Średni
1 h 10 min
3/6
Bezpieczeństwo 7. Bezwzględnie wymagana jest jazda w kasku. 8. Wszyscy uczestnicy powinni jechać w zwartej grupie w parach, aby nie utrudniać ruchu pozostałym użytkownikom drogi. 9. Podczas jazdy należy informować innych uczestników o niebezpieczeństwach i przeszkodach na drodze (dziury, piasek, pojazdy , nierówności, itp.). 10. Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i dostosowywać do sygnalizacji świetlnej. 11. Prosi się o zwrócenie uwagi na zakładaną średnią prędkość. Jeżeli dany uczestnik nie jest w stanie utrzymać tempa, to należy poinformować o tym fakcie jedną z osób prowadzących. 12. W trakcie treningu mogą nastąpić małe korekty tempa jazdy, trasy, ale nie będą one zbytnio odbiegać od założeń ustalonych przed wydarzeniem. 13. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń Organizatora i osób prowadzących. 14. Osoby niestosujące się do poleceń, stwarzająca zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników oraz łamiące zapisy niniejszego Regulaminy będą zmuszone opuścić grupę. Odpowiedzialność 15. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe podczas ustawek rowerowych i wydarzeń określonych w pkt.2. 16. Uczestnicy sami ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie i osób trzecich. 17. Każdy uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do zachowania w sposób odpowiedzialny i nie zagrażający życia innym uczestnikom wydarzenia.

Komentarze

NA TEJ TRASIE PRZYDA CI SIĘ MAPA Z NASZEJ APLIKACJI

Okolice Poznania. Część Południowa
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Okolice Poznania. Część Południowa

Mapa Poznania to aktualizowane w terenie wydanie południowych okolic Poznania z zaznaczonymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Obejmuje zasięgiem Stęszew, Środę Wielkopolską, Kostrzyn.

Szlak Piastowski
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Szlak Piastowski

Mapa turystyczna Szlaku Piastowskiego, który przebiega przez województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Mapa została zaktualizowana w terenie, zostały na niej uwzględnione wszelkie niezbędne informacje turystyczno-krajoznawcze oraz informacje praktyczne. Rok Wydania 2017