category-icon

Gravel 83 km

83 km
2 h 25 min
112 m
Poznań

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2022-02-10
Poznań
category-icon
83 km
112 m
118 m
Średni
2 h 25 min
3.7/6
Zasady ogólne
1. Regulamin dotyczy wspólnej jazdy w grupie w terminie i w miejscu ustalonym przez Organizatora.
2. Informacje dotyczące dnia, godziny, miejsca, trasy i tempa każdej utawki
3. Ustawki kolarskie i wydarzenia określone w pkt. 2 nie są wyścigami, indywidualnymi treningami,
ani nie posiadają żadnej innej formy rywalizacji.
4. Ustawki i wydarzenia określone w pkt. 2 są przeznaczone dla wszystkich osób jeżdżących na rowerach o co najmniej średnim poziomie wytrenowania, potrafących jedzć po nawerzchn gruntowej tj. pasek, żwir chyba że Organizator określi inaczej.
5. Przed każdym wydarzeniem Organizator wyznacza osoby, które będą prowadzić grupę (lub grupy) oraz na bieżąco monitorować tempo oraz sytuację podczas jazdy. Osoby te mogą również wydawać polecenia innym rowerzystom (np. konieczność jazdy solo, dwójkami, przyśpieszenie/spowolnienie grupy, zatrzymanie się, itp.)
6. Uczestnictwo w ustawkach kolarskich i wydarzeniach określonych w pkt.2 jest dobrowolne i bezpłatne dla każdego.
Bezpieczeństwo
7. Bezwzględnie wymagana jest jazda w kasku.
8. Wszyscy uczestnicy podczas jazdy drogam publcznym powinni jechać w zwartej grupie w parach, aby nie utrudniać ruchu pozostałym użytkownikom drogi. Na drogach leśnych/gruntowych uczestncy pownni jechać w kilkumetrowych odstępach aby umożlwć nnym uczestniką reagowanie na przeszkody tj. piasek/kamienie
9. Podczas jazdy należy informować siebie nawzajem o niebezpieczeństwach i przeszkodach nadrodze (dziury, kamienie, samochody, nierówności, itp.).
10. Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zatrzymywaćsię na czerwonym świetle.
11. Prosi się o zwrócenie uwagi na zakładaną średnią prędkość. Jeżeli dany uczestnik nie jest w stanie utrzymać tempa, to należy poinformować o tym fakcie jedną z osób prowadzących.
12. W trakcie jazdy mogą nastąpić małe korekty tempa jazdy, ale nie będą one zbytnio odbiegać od założeń ustalonych przed wydarzeniem.
13. Osoby niestosujące się do zasad, stwarzająca zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników oraz łamiące zapisy niniejszego Regulaminy będą zmuszone opuścić grupę.
Odpowiedzialność
14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe podczas ustawek kolarskich
16. Uczestnicy sami ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie i osób trzecich.
17. Każdy uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do zachowania w sposób odpowiedzialny i nie zagrażający życiu i zdrowiu innych uczestników wydarzenia.

Komentarze

NA TEJ TRASIE PRZYDA CI SIĘ MAPA Z NASZEJ APLIKACJI

Okolice Poznania. Część północna
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Okolice Poznania. Część północna

Mapa Poznania to aktualizowane w terenie wydanie północnych okolic Poznania z zaznaczonymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Obszar mapy obejmuje teren Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki oraz Park Krajobrazowy Promno.

Okolice Poznania. Część Południowa
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Okolice Poznania. Część Południowa

Mapa Poznania to aktualizowane w terenie wydanie południowych okolic Poznania z zaznaczonymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Obejmuje zasięgiem Stęszew, Środę Wielkopolską, Kostrzyn.

Szlak Piastowski
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Szlak Piastowski

Mapa turystyczna Szlaku Piastowskiego, który przebiega przez województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Mapa została zaktualizowana w terenie, zostały na niej uwzględnione wszelkie niezbędne informacje turystyczno-krajoznawcze oraz informacje praktyczne. Rok Wydania 2017