category-icon

Dzień w Parku Ojcowskim

14 km
195 m
Polska, małopolskie, Ojców

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2010-08-07
Polska, małopolskie, Ojców
category-icon
14 km
195 m
135 m
Średni
4.8/6
Pieszą wycieczkę zaczynamy pod „Kaplicą na wodzie”, przerobionych łazienek zdrojowych na obiekt sakralny w 1901 r. Drewnianą kaplicę wspierają betonowe filary, co było związane z zarządzeniem cara Mikołaja II, o zakazie budowy obiektów tego typu na ziemi ojcowskiej. Jak widać, rozwiązaniem okazało się wybudowanie jej na wodzie. Idąc dalej dochodzimy do parkingu Ojcowskiego parku narodowego, będącego najmniejszym terytorialnie parkiem w Polsce. Idziemy szlakiem miedzy domkami, żeby niedługo zboczyć na żółty szlak, mniej uczęszczany przez turystów. Piękne malownicze ścieżki przez polany i las wiodą przecinają co jakiś czas odsłonięte wapienie górnojurajskie, osiągające ok. 200 m miąższości, powstałe z nagromadzenia ogromnej ilości szczątków organizmów, które żyły w morzu jurajskim ok. 150 mln lat temu. Po kilkudziesięciu minutach dochodzimy do parku w Ojcowie, widząc w dole parking, z którego zaczynaliśmy wycieczkę. Geneza zamku związana jest z działalnością fortyfikacyjną króla Kazimierza Wielkiego w 2 poł XIV w. i posiada bogatą historię, sięgającą do II wojny światowej. Z dawnej budowli zamkowej pozostały do dziś tylko malownicze ruiny, na które składają się resztki murów obronnych i części mieszkalnych, wieża i brama wjazdowa. Stąd możemy podziwiać widoki na park i dolinę Prądnika. Idziemy w dół w stronę tajemniczego i lepiej zachowanego Zamku w Pieskowej Skale. Mijając po drodze ostaniec jurajski – Maczugę Herkulesa, dochodzimy do przepięknego miejsca, które należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną na Szlaku Orlich Gniazd.

Komentarze

NA TEJ TRASIE PRZYDA CI SIĘ MAPA Z NASZEJ APLIKACJI

Ojcowski Park Narodowy
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Ojcowski Park Narodowy

Mapa przedstawia atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne na północ od Krakowa. Obejmuje obszar Ojcowskiego Parku Narodowego (wraz z enklawami) oraz tereny przyległe (od Sułoszowej na północy do Modlnicy na południu oraz od Jerzmanowic na zachodzie do Skały na wschodzie). Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym spośród 23 parków narodowych w Polsce. Wyróżnia się zróżnicowaniem rzeźby terenu, malowniczym krajobrazem, bogatą szatą roślinną i światem zwierzęcym oraz licznymi zabytkami historii i kultury. Jest to teren idealny na piesze i rowerowe wycieczki. Na mapie poza typową treścią turystyczną zaprezentowano szczegółowe nazewnictwo skał i jaskiń. Rok wydania: 2023

Dolinki Podkrakowskie
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Dolinki Podkrakowskie

Mapa Dolinki Podkrakowskie przedstawia najciekawsze tereny rekreacyjne na północ od Krakowa. Obejmuje malownicze wąwozy i doliny w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to obszar Ojcowskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Tereny te obfitują w ciekawe formy rzeźby krasowej, piękne krajobrazy i zabytki. Wszystko to wpływa korzystnie na rozwój turystyki. Szczególnie popularna jest tutaj turystyka rowerowa, piesza oraz wspinaczka. Zasięg mapy wyznaczają: Sułoszowa na północy, Rudno na zachodzie, Mników na południu i Kraków na wschodzie. Rok wydania: 2024

Okolice Krakowa
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Okolice Krakowa

Mapa Krakowa i okolic przedstawia najważniejsze tereny rekreacyjne tego rejonu, m.in. Puszczę Niepołomicką, Dolinki Podkrakowskie i Ojcowski Park Narodowy. Obszar mapy "Okolice Krakowa" zamknięty jest przez Bochnię na wschodzie, Wadowice na zachodzie, Sułoszową na północy oraz Myślenice na południu. Rok wydania: 2022

Jura Krakowsko-Częstochowska
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Jura Krakowsko-Częstochowska

Jura Krakowsko-Częstochowska to wyjątkowy i niepowtarzalny region w naszym kraju. Może poszczycić się ogromną liczbą różnorodnych skał i ostańców, oplecionych siecią dróg wspinaczkowych. Jej podziemny świat tworzą tysiące jaskiń oraz grot. Ukształtowanie terenu z wąwozami, płaskowyżami i łagodnymi wzgórzami, bogactwo zabytków oraz zagospodarowanie korzystnie wpływają na rozwój turystyki. Niezmiernie istotna jest gęsta sieć szlaków turystycznych, które umożliwiają dogodne dotarcie do wszystkich najciekawszych zakątków. Nie brakuje tu licznych stadnin i ośrodków jeździeckich, umożliwiających uprawianie turystyki konnej.

Mapa Jury Krakowsko-Częstochowskiej łączy Kraków z Częstochową a jej zasięg wyznaczają: Mstów na północy, Częstochowa i Trzebinia na zachodzie, Siewierz i Alwernia na południu oraz Kraków na wschodzie. Rok wydania 2024