category-icon

Drewniane Mazowsze - trasa rowerowa nr 24

69 km
77 m

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2019-11-14
category-icon
69 km
77 m
85 m
Trudny
3.7/6
Stosunkowo długi szlak rowerowy oparty na trasie PKP Warszawa - Radom. W całości poprowadzona jest mało uczęszczanymi drogami asfaltowymi. Na trasie zobaczyć można szereg przykładów drewnianej architektury sakralnej, w tym piękny zespół sakralny w Bukównie z dzwonnicą przypominającą obronne kampanile południowej Polski oraz kościół w Kaszowie posiadający cechy gotyckie.

Komentarze

NA TEJ TRASIE PRZYDA CI SIĘ MAPA Z NASZEJ APLIKACJI

Puszcza Kozienicka
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Puszcza Kozienicka

Mapa turystyczna "Puszcza Kozienicka" przedstawia kompleks leśny w środkowej Polsce, położony na obszarze Równiny Kozienickiej, na granicy powiatów kozienickiego i radomskiego. Dzisiejsze jej granice wyznaczają: od północnego zachodu rzeka Radomka, od północnego wschodu dolina Wisły, a od południa droga Radom – Puławy. 

Pomimo szumnej nazwy, jest to bardzo rozczłonkowany, dość duży kompleks leśny, leżący pomiędzy Radomiem a Wisłą oraz kilka mniejszych obszarów leśnych, znajdujących się w okolicach Pionek i Zwolenia. Największe z nich to uroczyska Miodne i Policzna. Integralnie związana z Puszczą Kozienicką jest lewobrzeżna część doliny Wisły, od wysokości Puław do ujścia Radomki. Na jej obrzeżach znajdują się miasta Kozienice, Pionki i Zwoleń. Najcenniejsze fragmenty Puszczy objęte są ochroną w postaci rezerwatów i Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 

Puszczę Kozienicką najlepiej zwiedzać na rowerze. Warto przy tym skorzystać z wytyczonych w terenie i zaznaczonych na mapie szlaków rowerowych. Jest to również atrakcyjne miejsce na spacery. 

Rok wydania: 2012