Dąbrowa Tarnowska - Szczucin - Dąbrowa Tarnowska

Dodano 1 lutego 2023 przez rysowanie
Dąbrowa Tarnowska - Szczucin - Dąbrowa Tarnowska
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

286555
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 4.4
 • Dystans: 85,5 km
 • Przewyższenie: 50,17 m
 • Suma podejść: 186,57 m
 • Suma zejść: 185,59 m
 • Data: 17 sierpnia 2019
 • Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
1577489
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej
Kościół Wszystkich Świętych z 1771 r. w Dąbrowie Tarnowskiej został wzniesiony z fundacji kanonika krakowskiego Kajetana Potockiego. Trójnawowy kościół jest interesującym przykładem barokowej architektury drewnianej, odwołującej się do wzorów murowanych. Bazylikowa świątynia posiada dwie kaplice tworzące transept. Wnętrze, rozdzielone na nawy arkadami, kryte jest pozornymi sklepieniami. Polichromie w tradycji późnego baroku pochodzą z 2. poł. XIX w. Większość elementów wyposażenia jest rokokowa i pochodzi z XVIII w. Najstarszym i najcenniejszym dziełem sztuki w kościele jest późnogotycki krucyfiks z XV/XVI w.
1577490
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej
Synagoga została zbudowana w latach 1855- 1960 i jest największą zachowaną synagogą w województwie małopolskim. Murowany z czerwonej cegły z użyciem kamienia i orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta, w stylu eklektyczno-klasycystycznym z licznymi elementami mauretańsko-orientalnymi. Podczas I wojny światowej synagoga uległa zniszczeniu szybko jednak została odbudowana. W latach 1936-1937 przeszła generalny remont podczas którego dobudowano do fasady w miejsce drewnianej konstrukcji, wielki, trójkondygnacyjny krużganek. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę, następnie urządzili w niej magazyn, który funkcjonował do 1970 roku. Po generalnym remoncie, od 2012 r. w synagodze funkcjonuje Ośrodek Spotkania Kultur
1577491
kościół pw. Przeniesienia Relikwii Św. Kazimierza w Radgoszczy
Zbudowany w 1860 r. kościół jest drewniany konstrukcji zrębowo-słupowej, szalowany. Jednonawowy z transeptem i prezbiterium zamkniętym ściana prostą. przy prezbiterium od wschodu prostokątna zakrystia. Przy nawie od północy i zachodu kruchty oraz po obu bokach dwie przybudówki mieszczące składzik i dojście na chór muzyczny. Kościół nakryty dachami dwuspadowymi, pobitymi blachą. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, zwieńczona iglicą. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Ramiona transeptu oddzielone od nawy spłaszczonymi arkadami. Polichromia wnętrza ornamentalna i figuralna malowana w 1915 r.
1577492
Dwór Boguszów w Bukowcu pow. dąbrowski
Dwór w Bukowcu, zbudowany pod koniec lat 20. XX wieku, ma charakter modernistycznej willi. Jest budowlą murowaną z cegły i kamienia, parterową z użytkowym poddaszem, podpiwniczoną. Założony na planie prostokąta, z płytkim ryzalitem w elewacji tylnej. Regularna, dziewięcioosiowa elewacja frontowa posiada w części środkowej portyk kolumnowy, wspierający taras piętrowej wystawki poddasza. Przed II wojną majątek był własnością rodziny Boguszów. Po parcelacji majątku, dwór – przejęty przez Skarb Państwa – został przeznaczony na siedzibę szkoły i mieszkania lokatorskie. Obecnie ma nowego właściciela, który przeprowadza remont budynku i urządza otaczający go park.
1577493
kościół pw. św. Marii Magdaleny w Szczucinie
Obecny kościół wzniesiony został na miejscu drewnianego i prace przy jego budowie trwały od 1680 r. do pocz. XVIII w. W 1795 r. kościół został uszkodzony przez pożar a następnie odbudowany. W latach 1864-73 został powiększony o parę bocznych kaplic, przedsionek od wschodu oraz wieżę. W 1905 r. kościół został ponownie rozbudowany o dwie nawy boczne. W 1944 r. został poważnie uszkodzony w wyniku działań wojennych, całkowitemu zniszczeniu uległa wtedy wieża, którą odbudowano w latach 1959-60. Jest to kościół barokowy i neobarokowy. Murowany z cegły i kamienia. Pierwotnie jednonawowy, obecnie trójnawowy z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą przy którym po bokach dwie przybudówki zakrystyjne. Nawa szersza prostokątna z wieżą od południa i obszernym przedsionkiem od frontu.
1577494
Dwór Boguszów w Lubaszu
Dwór w Lubaszu jest budynkiem eklektycznym, murowanym z cegły i kamienia. Wzniesiony na planie prostokąta, dwutraktowy, z korytarzami międzytraktowymi na parterze i w strefie poddasza. Jego bryła składa się z parterowej części środkowej oraz piętrowych skrzydeł bocznych, zwieńczonych trójkątnymi szczytami od strony elewacji frontowej. Ostatnimi właścicielami majątku była rodzina Boguszów. Po wojnie majątek w Lubaszu został przejęty przez Państwowy Fundusz Ziemski. W zabudowaniach podworskich gospodarowała spółdzielnia rolnicza, spółdzielnia mleczarska, znalazły miejsce różne instytucje. Obecnie, wykupione od skarbu państwa dwór i zabudowania gospodarcze - po przeprowadzonej w latach 2004-2006 restauracji - są siedzibą prywatnej firmy Tankpol.
1577495
kościół pw. NMP Królowej Polski w Mędrzechowie
Kościół w Mędrzechowie powstał w 1917 r. w wyniku rozbudowy i przekształcenia kaplicy dworskiej wybudowanej w 1844 r. Ostatnią większą inicjatywą budowlaną przy kościele była budowa wieży, którą rozpoczęto w 1937 r. a ukończono juz po zakończeniu II wojny światowej 1948 r. Kościół jest eklektyczny, zbudowany z cegły, otynkowany. Trzynawowy, bazylikowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z dwiema przybudówkami zakrystyjnymi po bokach. Część wschodnią korpusu stanowi dawna kaplica z 1844 r. Od wschodu dostawiona jest do niej kwadratowa wieża z otwartym przedsionkiem w przyziemiu, nakryta bezstylowym hełmem z latarnią. Prezbiterium, nawa główna i dawna kaplica nakryte są dachami dwuspadowymi, zaś nawy boczne dachami pulpitowymi. Nad nawą główną wieżyczka na sygnaturkę z latarnią.
1577496
Dwór w Mędrzechowie
Dworek w Mędrzechowie to skromny, parterowy budynek, nakryty dachem naczółkowym, wzniesiony prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. W latach 30 XX został przebudowany, wówczas prawdopodobnie powstała od frontu skromna, dwuosiowa weranda z kolumienkami, przeszklona zamkniętymi półkoliście oknami i zwieńczona trójkątnym szczytem. Jej odpowiednikiem od strony ogrodowej jest niewielki taras otoczony kamienną, tralkową balustradą. Budynek nie posiada wyraźnych cech stylowych, nie jest jednak pozbawiony pewnego uroku dawnej siedziby ziemiańskiej. Dwór jest własnością prywatną.
1577497
Dwór Sroczyńskich w Bolesławiu
Dwór wzniesiony został na początku XIX wieku. Miał on wówczas skromny klasycystyczny wystrój, z portykiem filarowym na osi, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Podczas pierwszej wojny światowej dwór uległ pożarowi, po którym został odbudowany. Po drugiej wojnie światowej należący do Sroczyńskich majątek został znacjonalizowany. Dwór został oddany w użytkowanie władz gminnych, które przeznaczyły go na szkołę podstawową. Podczas przebudowy w latach 60. XX wieku, adaptującej budynek na szkołę, dwór został powiększony o skrzydło zachodnie. Wówczas również nadbudowano wystawkę nad portykiem. Obecnie budynek jest opuszczony i zdewastowany.
1577498
kościół pw. św. Wojciecha w Bolesławiu
kościół został zbudowany w latach 1605-1632, po zniszczeniach w 1711 r. został odnowiony. W latach 1890-91 przedłużona została nawa, zaś w latach 1904-06 nakryto nawę pozornym sklepieniem. Renesansowo-barokowy, przekształcony i pozbawiony cech stylowych poza późnorenesansową kaplicą Ligęzów. Zbudowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym półkoliście po jego bokach dwie przybudówki zakrystyjne. Po obu stronach nawy symetrycznie usytuowane kaplice. Od południa kaplica Ligęzów zbudowana w 1605 r. a od północy kaplica z końca XIX w. Od zachodu do nawy przylega kruchta. Na zewnątrz kościół opięty przyporami, nakryty dachami dwuspadowymi, Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę o barokowej formie z latarnią. Kaplica Ligęzów późnorenesansowa, wzniesiona na planie kwadratu, nakryta kopułą z latarnią.
1577499
Pałac Bzowskich w Borusowej
Pałac wzniesiony został w latach 1908-1909 przez Jana Bzowskiego po zakupieniu majątku od Potockich. Jest to mocno rozczłonkowana murowana i potynkowana, piętrowa budowla przykryta wielopołaciowymi dachami krytymi ceramiczną dachówką. Przy północno-wschodnim narożniku wzniesiono smukłą, kwadratową wieżę o stromym daszku namiotowym i wydatnie wysuniętych okapach. Urozmaicony plan bryły podkreślają odmienne zakomponowane elewacje dzielone wydatnymi pasami gzymsów, mieszczące prostokątne okna. Pośrodku fasady niewielki balkon, w narożu galeria o łukowo wykrojonych arkadach otoczona pełną balustradą. Pałac otacza park z połowy XIX w
1577500
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gręboszowie
kościół został zbudowany został w 1650 r. a w XIX w. był rozbudowywany w kilku etapach: w 1863 r. dobudowano nawę południową, w 1864 r. podwyższono wieżę a w 1875 r. dobudowano nawę północną. W 1915 r. kościół został uszkodzony w wyniku działań wojennych, spalone zostały dachy, hełm wieży i częściowo wyposażenie wnętrza, zniszczeniu uległa także fasada świątyni. Kościół odbudowano po zakończeniu działań wojennych. Kościół jest barokowy, zbudowany z cegły z użyciem kamienia, otynkowany. Trójnawowy, bazylikowy z krótkim prezbiterium, przy którym od północy wieża i zakrystia a od południa dawny skarbiec. Przy korpusie od zachodu kruchta. Fasada zachodnia dwukondygnacjowa, trójosiowa, zwieńczona trójkątnym szczytem. Wieża kwadratowa, czterokondygnacyjna, nakryta dachem namiotowym.
1577501
Kościół pw. św. Zygmunta w Żelichowie
Kościół św. Zygmunta w Żelichowie z 1642 r. na obecne miejsce został przeniesiony z Pleśnej w 1938 r. Drewniana, jednonawowa świątynia pokryta jest gontowym dachem. Na belce tęczowej znajdują się późnogotyckie rzeźby, a do zakrystii wiedzie ozdobny portal z datą 1642. Najcenniejszymi elementami wyposażenia są: późnogotycki poliptyk z XVI w., prawdopodobnie dzieło jednego ze snycerskich warsztatów śląskich, przeniesiony z kościoła w Tymowej na Dolnym Śląsku oraz barokowa ambona z XVIII w. W otwierającej się do nawy arkadą kaplicy znajduje się rokokowy ołtarz z XVIII w. z obrazem św. Anny nauczającej Marię z przełomu XIX i XX w.
1577502
Zabudowa w Zalipiu
Wieś słynąca ze zdobienia domów malunkami na ścianach i piecach oraz kwiatami z bibuły, wycinankami i pająkami ze słomy. Zwyczaj ten istniał we wsiach na Powiślu Dąbrowskim od schyłku XIX w. Kwiaty malowano również na zewnętrznych ścianach chat i budynków gospodarczych, na płotach, studniach czy nawet budach dla psów. W Zalipiu znajduje się obecnie ok. 20 malowanych domów. Najbardziej znanym przykładem tej oryginalnej sztuki ludowej jest zagroda Felicji Curyłowej (obecnie filia Muzeum Okręgowego w Tarnowie),” utalentowanej zalipiańskiej malarki, której malarstwo znane było już w okresie międzywojennym.
1577503
kościół św. Katarzyny w Oleśnie
kościół zbudowany został w 1765 r. a w 1909 r. kościół został przekształcony, przeorientowany i rozbudowany. Wyburzono wtedy prezbiterium, nawę zamieniono na prezbiterium, przedsionek na zakrystię a od wschodu dobudowano trójnawowy korpus. Kościół jest barokowy i neobarokowy, zbudowany z cegły z użyciem kamienia, otynkowany. Trójnawowy, bazylikowy, z prostokątnym prezbiterium, przy którym od północy kaplica, od południa przedsionek a od zachodu zakrystia. Neobarokowa fasada wschodnia zwieńczona jest trójkątnym szczytem z krzyżem. Nad prezbiterium i nawą główną dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. Nad korpusem neobarokowa wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Kaplica św. Trójcy nakryta kopułą na pendentywach z latarnią.
1577504
Dwór w Oleśnie
Dwór tzw. Owczarnia w Oleśnie wybudowano w trzeciej dekadzie XIX w. i był to budynek prostokątny, parterowy, dwutraktowy, z dwiema przybudówkami. Rozbudowa dworu nastąpiła w latach 1918-1920 i zyskał on wówczas od frontu masywny portyk wsparty na czterech kolumnach i filarach, nadbudowano piętro, na którym usytuowano od frontu ciąg pomieszczeń mieszkalnych. Przybudówkę od strony południowej przekształcono w klatkę schodową. Od północny dobudowano oficynę dworską, która połączona została z dworem drewnianą zadaszoną galerią. Kolejna przebudowa nastąpiła już po drugiej wojnie światowej. Przejęty dekretem o reformie rolnej budynek, stał się siedzibą administracji spółdzielni rolniczej; mieściły się tu także mieszkania pracowników oraz przejściowo internat. W tym czasie wyburzono galerię łączącą dwór z oficyną i na jej miejscu postawiono piętrowe skrzydło. W 1998 roku gmina Olesno przekazała obiekt spadkobiercy ostatniego właściciela, Janowi Konopce za symboliczną kwotę 5 tys. zł. Obecnie – odsprzedany – stanowi własność prywatną.
1577505
Park pałacowy w Brniu-Podborzu
Do XIX w. to Breń stanowił centrum majątku ziemskiego. To tutaj w latach 1667–1786 znajdowała się jedna z głównych rodowych siedzib magnackiego rodu Czartoryskich. To właśnie za czasów Czartoryskich został założony w latach 1750-1760 na wzór wersalski, słynny geometryczny park breński o powierzchni 16 hektarów, uznawany za najpiękniejszy ogród w całej Galicji. Na terenie parku do czasów obecnych zachowały się oficyny i pawilony, będące teraz budynkami mieszkalnymi oraz dworek myśliwski. Niepielęgnowany przez blisko 50 lat park zatracił swój pierwotny układ geometryczny. Formowane pierwotnie elementy ogrodu przestały być czytelne. Pojawiły się liczne samosiewy zagęszczające układ parku. Dziś park nie spełnia funkcji rekreacyjnych, gdyż jego stan na to nie pozwala. Przyciąga jedynie spragnionych spokoju spacerowiczów.
1577506
Dwór w Brniu-Podborzu
Dworek w Brniu został wybudowany za czasów Jana Konopki pod koniec XIX w. w związku ze spaleniem się wcześniejszego pałacu. Dworek jest klasycystycznym, parterowo - piętrowym budynkiem założonym na planie mocno wydłużonego prostokąta. Fasadę zwróconą ku wschodowi poprzedza portyk wsparty na czterech, wzniesionych w wielkim porządku kolumnach. Budynek pokryty jest blachą. Elewacja budynku wykonana została w latach 1992 - 1994, gładkim tynkiem w kolorze beżowym. W 2008 roku Samorząd Powiatu Dąbrowskiego podjął inicjatywę dotyczącą utworzenia na terenie zespołu dworsko- parkowego w Brniu Regionalnego Centrum Polonii.
Korzystając z okresu niezbyt sprzyjającego dalszym wycieczkom rowerowym oraz z wolnych mocy przerobowych, postanowiłem opublikować kilka wycieczek z okresu kiedy jeszcze nie korzystałem z aplikacji Traseo. Wycieczek tych było bardzo dużo więc siłą rzeczy ograniczyłem się do bardziej ciekawych, przynajmniej z mojego punktu widzenia bądź takich, które z jakiegoś powodu zapisały mi się w pamięci. Jedną z takich wycieczek była ta w dniu 17 sierpnia 2019 r. Z oczywistych względów przebieg trasy jest rysowany ręcznie przy pomocy aplikacji, natomiast zdjęcia zostały zrobione podczas wycieczki. Zdjęcia te oraz krótkie opisy pod nimi nie mają zastępować przewodnika, mają tylko uświadomić, że takie miejsca istnieją i może na tyle zaciekawią, że skłonią jeśli nie do powtórzenia całej trasy to do odwiedzenia poszczególnych miejsc. Podczas tej wycieczki postanowiłem odwiedzić powiat dąbrowski. Nigdy wcześniej tam nie byłem i podejrzewam, że z powodu oddalenia od mojego miejsca zamieszkania, pewnie szybko nie zawitam tam znowu. Posiedziałem więc nad mapą, trochę poczytałem i na tej podstawie wytyczyłem trasę, na której znalazła się większość obiektów polecanych do obejrzenia lub mających wartość historyczną. O większości obiektów na trasie nigdy wcześniej nawet nie słyszałem, gdyż są to zwykle małe dworki i wiejskie kościoły. Najbardziej znana jest chyba wieś Zalipie z malowanymi budynkami. Z powodu braku czasu, ograniczyłem się do obejrzenia wytypowanych obiektów z zewnątrz, większość z bezpośredniej odległości a w przypadku kilku tj. dworów w Bukowcu, Mędrzechowie i Oleśnie musiałem ograniczyć się do oglądania z większej odległości i zza ogrodzenia. Chcąc zobaczyć te wszystkie obiekty musiałem pokonać ponad 85 kilometrów jednak pokonanie ich nie sprawiło większych problemów, gdyż teren po którym się poruszałem był wyjątkowo płaski. Często podczas innych wycieczek pokonywałem pojedyncze wzniesienia mające więcej metrów wysokości niż tutaj suma wszystkich podjazdów.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Małopolska na rowerze
Małopolska na rowerze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia sieć zrealizowanych do tej pory (VII 2020) tras rowerowych: - z projektu VeloMałopolska; - Szlak wokół Tatr (część polska); - inne szlaki rowerowe (lokalne terenowe, szlak Orlich Gniazd, Green Velo, Szlak karpacki).  ...

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

Mapa Ponidzie
Ponidzie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Ponidzia przedstawia region położony w województwie świętokrzyskim nad dolną i środkową Nidą. Zasięg mapy wyznaczają: od północy - Chęciny; od południa - Proszowice; od zachodu - Jędrzejów i od wschodu - Staszów. Wzdłuż Nidy leżą najstarsze...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.