Bydlin - Ogrodzieniec - Bydlin

Dodano 24 października 2023 przez aplikację Android
Bydlin - Ogrodzieniec - Bydlin
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

330508
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 87,0 km
 • Czas trwania: 6 h 54 min
 • Średnia prędkość: 12,61 km/h
 • Przewyższenie: 209,07 m
 • Suma podejść: 2 270,85 m
 • Suma zejść: 2 275,95 m
 • Data: 24 października 2023
1737519
ruiny zamku w Bydlinie
Powstanie niewielkiego zameczku w Bydlinie z uwagi na brak jakichkolwiek źródeł ginie w mrokach dziejów, trudno więc na jednoznaczne określenie, kiedy oraz przez kogo obiekt został zbudowany. Spotkać można również opinię, że warownia ta nigdy nie była zamkiem i od początku do końca pełniła przede wszystkim funkcje sakralne. Pierwsze wzmianki na temat zamku sięgają końca XIV w. natomiast został on opuszczony pod koniec XVIII w. i stopniowo zamieniał się w ruinę.
1737520
kaplica cmentarna w Bydlinie
Zabytkowa kaplica pw. Pocieszenia NMP została wzniesiona w XVIII w, podobno na miejscu dawnej pustelni. Wewnątrz kaplicy znajduje się posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem, gotycki, zapewne z pierwszej połowy XV w.
1737521
Obelisk ku czci por. Stanisława Paderewskiego w Bydlinie
Obelisk upamiętnia miejsce w którym w dniu 18.11.1914 podczas bitwy o Załęże z wojskami rosyjskimi zginął por. Stanisław Paderewski, dowódca Trzeciej Kompanii Pierwszej Brygady Józefa Piłsudskiego. Por. Stanisław Paderewski był przyrodnim bratem słynnego pianisty, kompozytora i polityka – Ignacego Jana Paderewskiego.
1737522
Kościół pw. św. Mikołaja i Wawrzyńca w Dłużcu
Kościół w Dłużcu pochodzi z 1780 r. Na początku XX w. przedłużono nawę kościoła i połączono ją z wieżą, która powstała w 1825 r. jako wolno stojąca dzwonnica. Kościół o konstrukcji zrębowej, oszalowany częściowo pionowo i częściowo poziomo, w narożnikach na ścianie nawy ma ozdobne lizeny. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest boczny ołtarz w formie tryptyku z posągiem Tronującej Najświętszej Marii Panny z 4. ćwierci XV w, z późnogotyckimi obrazami oraz gotyckimi posągami świętych.
1737523
Kaplica św. Józefa „Na Kopcu” w Dłużcu
Murowana kapliczka została zbudowana prawdopodobnie w wieku XVIII lub na początku wieku XIX. Kaplica ma kształt ośmioboczny z przedsionkiem od frontu, wejściem ujętym półkolumnami, z drzwiami dwuskrzydłowymi. Dach kapliczki jest wielopłaszczyznowy, zwieńczony sześcioboczną latarnią, kryty blachą.
1737524
kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzegowej
kościół zbudowany został w stylu gotyckim prawdopodobnie w końcu XV lub pocz. XVI w. Świątynię powiększono w XVII stuleciu, a przebudowano i wyposażono w stylu barokowym w XVIII w. Być może właśnie wtedy cmentarz przykościelny otoczony został kamiennym ogrodzeniem z wnękami na figury. W 1956 roku do nawy kościoła od południa dobudowano kaplicę. Drewnianą dzwonnicę w sąsiedztwie świątyni wzniesiono w 1875 r., a gruntownie wyremontowano w 2009 r.. Obecnie kościół jest w trakcie remontu.
1737525
Punkt 7
Na skrzyżowaniu leśnych dróg ze stojącym przy nim krzyżem, czarny szlak odbija w lewo, ja natomiast wybrałem biegnącą na wprost drogę sugerując się jej dobrym stanem. Nie wiem jakiej jakości jest droga oznaczona czarnym szlakiem ale na obranej przeze mnie wkrótce pojawiły piaszczyste odcinki praktycznie uniemożliwiające jazdę lub ją bardzo utrudniające.
1737526
Ruiny strażnicy w Ryczowie
Strażnica była prawdopodobnie wzniesiona w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego w celu strzeżenia południowej granicy, uzupełniając tym samym lukę między zamkami w Podzamczu, Smoleniu i Bydlinie. Nie mając już znaczenia strategicznego, została opuszczona w XV w. i od tamtego okresu zaczęła popadać w ruinę. Obecnie zachowały się fragmenty murów i wał do wysokości około 1,5 m.
1737527
Ruiny Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu
Ruiny wspaniałego zamku Bonerów w Podzamczu są świetnie wkomponowane w najwyższe wzniesienie Jury - Górę Janowskiego (516 m n.p.m.). Początki tej warowni sięgają połowy XIV wieku i wiążą się z królem Kazimierzem Wielkim. Zamek udostępniony jest do zwiedzania, niemal każdy jego fragment. Na dziedzińcu przez cały sezon organizowane są ciekawe imprezy plenerowe, ściągające tu prócz turystów, rycerzy i białogłowy.
1737528
Skamieniały Wielbłąd w Podzamczu
W najbliższym sąsiedztwie ruin warowni znajduje się wiele interesujących form skalnych nadających jej okolicy malowniczego krajobrazu. Część z nich stoi samotnie, część jest wkomponowana w mur otaczający dziedziniec. Najbardziej charakterystyczną grupką skalną jest usytuowany we wschodnim narożniku dziedzińca Skamieniały Wielbłąd zwany przez miejscowych Kaczorem.
1737529
Gród na Górze Birów w Podzamczu
Gród jest współczesną rekonstrukcją drewnianej warowni, zbudowanej prawdopodobnie pod koniec XIII wieku i spalonej w pierwszej połowie XIV wieku podczas walk Władysława Łokietka z Czechami. W latach 2007–2008 gród odbudowano na nowo i udostępniono do zwiedzania jako jedną z atrakcji turystycznych. Badania archeologiczne pokazują, że miejsce to było zamieszkiwane przez ludzi już od czasów paleolitu, o czym świadczą znalezione narzędzia z krzemienia, czy kości niedźwiedzia jaskiniowego. Z grodu roztacza się piękna panorama na okolicę.
1737530
Góra Birów w Podzamczu
Góra Birów o wysokości 461 m n.p.m. większości kojarzy się ze znajdującą się na jego szczycie repliką grodu. Nie mniej interesujące, a może nawet bardziej, są ostańce skalne tworzące strome urwiska. Ostańce te, tworzące grupy skał, są bardzo chętnie wykorzystywane do wspinaczki a w północnych ścianach znajduje się także kilka jaskiń.
1737531
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Kościół został wybudowany w latach 1783-1787.Świątynia w Ogrodzieńcu posiada cechy późnobarokowe i klasycystyczne. Jest to budynek murowany z wysoką wieżą znajdującą się przy głównej fasadzie od zachodu. Wieża ta to takie przedłużenie facjaty. Przy głównej fasadzie umieszczone są dwie nisze, w których mieszczą się posągi św. Wawrzyńca i św. Floriana. Szczyt wieży to jakby kapliczka z wysoką sygnaturą na niej ustawioną.
1737532
wąwóz leśny
W lesie między Żelazkiem a Rodakami część drogi przebiegała dość głębokim wąwozem, który w połączeniu z zacieniającymi go drzewami sprawiał tajemnicze i trochę ponure wrażenie
1737533
Kościół filialny (dawny parafialny) św. Marka w Rodakach
Kościół zbudowano w 1601 r. i w zasadzie bez większych zmian przetrwał on do dnia dzisiejszego. Manierystyczne ołtarze pochodzą z przełomu XVI i XVII w.; ołtarz główny posiada polichromię imitującą elementy rzeźbiarskie. Najstarszym zabytkiem jest późnogotycki posąg św. Mikołaja z ok. 1400 r., znajdujący się w jednym z ołtarzy bocznych. W kościele można także zobaczyć posąg Chrystusa Zmartwychwstałego, przeniesiony z kościoła w Chechle oraz drewniane, barokowe epitafium ks. Krzysztofa Zawalskiego z obrazem Ukrzyżowania i postacią zmarłego.
1737535
uszkodzony most na Białej Przemszy
1737536
Jeden z dopływów Białej Przemszy w Lesie Błędowskim
1737537
Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska to unikat nie tylko w skali kraju, ale i Europy, to największe w tej części świata otwarte piaski śródlądowe. Geneza powstania Pustyni Błędowskiej wiąże się właśnie z olkuskim górnictwem i wyrębem okolicznych lasów oraz odwadnianiem podziemnych chodników. W XX wieku pustynia sukcesywnie zarastała, ale po rekultywacji i odchwaszczeniu pozostała tu głównie niska roślinność, typowo pustynna. Pustynię można podziwiać np. z punktów widokowych - Róży Wiatrów i Czubatki w Kluczach oraz Dąbrówki w Chechle.
1737538
Staw Zielony w Kluczach
Staw Zielony jak również sąsiedni Czerwony powstał w 1880 roku wskutek zalania wyrobisk kopalni wodami głębinowymi. Ze Stawu Czerwonego, na potrzeby cementowni w Jaroszowcu, wydobywano gliny, które niegdyś nadawały wodzie rdzawo-czerwone zabarwienie. Na terenie Stawu Zielonego, oprócz minerałów limonitu i pirytu, eksploatowano dawniej również wapień jurajski. Nazwa stawu pochodzi od specyficznego zielonkawo-białego zabarwienia wody.
1737540
Pałac Dietlów w Kluczach
Pałac w stylu historyzmu został wybudowany w 1905 r. przez Ludwiga Mauve po pożarze dworu kolumnowego w Kluczach. Stanął tu pałac z wieżyczką i drewnianą, ażurową loggią, będącą w tamtych latach "na czasie". Po 1945 r. przez wiele lat z obiektu korzystała Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska". W 2006 r. przeszedł na własność gminy Klucze. Po latach popadania w ruinę wreszcie doczekał się generalnego remontu.
1737541
Pałacyk Selmy Mauve w Kluczach
Wybudowany w 1905 r. przez Ludwika Mauve Pałacyk Dietla nie podobał się jego żonie, Selmie, w związku z czym niedługo potem Ludwik wystawił dla niej nową, znacznie skromniejszą siedzibę. Obecnie mieści się w niej przedszkole.
1737542
Zamek w Rabsztynie
Będący jednym z Orlich Gniazd gotycki zamek, powstał jako królewska warownia jeszcze w XIII wieku, która z czasem rozrosła się w wielki kompleks zamku górnego, średniego, dolnego i renesansowego pałacu z przełomu XVI i XVII wieku. Do dziś zachowały się jedynie ruiny tych budowli, które częściowo zostały odbudowane, odgruzowane i dostosowane do zwiedzania.
1737543
Zamek w Rabsztynie
1737544
Chata Kocjana w Rabsztynie
zabytkowa chałupa z 1862 r., w której niegdyś mieszkał Antoni Kocjan - konstruktor szybowców z czasów II wojny światowej, obecnie w chacie przeniesionej do Rabsztyna mieści się Muzeum.
Antoni Kocjan był najbardziej zasłużonym przedwojennym konstruktorem szybowców, a podczas okupacji kierował wywiadem lotniczym Armii Krajowej, który odkrył tajemnice niemieckich broni V1 i V2. Dlatego mówi się o nim, że był „człowiekiem, który wygrał wojnę”.
1737545
Rezerwat Pazurek
Rezerwat powstał na jurajskim wzgórzu, wśród lasu bukowego z jurajskimi skałkami. Teren ten o powierzchni 187,91 ha został objęty ochroną w 2008 roku ze względu na stanowiska chronionych roślin a także skupiska wapiennych ostańców. Leżące na ziemi o tej porze roku liście całkowicie zakrywają ścieżkę w związku z powyższym łatwo ją zgubić.
1737546
Rezerwat Pazurek
Najbardziej efektowne w rezerwacie są Zubowe Skały wyrastające nagle przed oczyma. To najwyższe miejsce w rezerwacie, o wysokości 440 m n.p.m, tworzy swoiste skalne miasto.
1737737
parametry trasy
Pod koniec sezonu zafundowałem sobie jedną z najciekawszych wycieczek w roku. Na trasie przebiegającej po terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej można było napotkać wszelkiego rodzaju atrakcje. Były więc m.in. cztery warownie wchodzące w skład Szlaku Orlich Gniazd, zabytkowe kościoły, pałace, lasy, pustynia, jezioro. Zaznaczyć jednak należy, że była to wycieczka dla tych, którzy nie boją się zjechać z asfaltu albowiem na przejechanych 87 kilometrów 27 czyli ok. 30 % przypadało na drogi o nawierzchni szutrowej, przy czym pod pojęciem nawierzchni szutrowej należy rozumieć trasy o nawierzchni utwardzonej grubszym lub drobniejszym kamieniem jak również drogi gruntowe polne i leśne. Jazda takimi drogami powodowała, że trzeba było się liczyć z wystającymi kamieniami, korzeniami, gałęziami, błotem czy piaszczystymi pułapkami. Dodatkowym problemem było to, że zwłaszcza na obszarach leśnych, drogi i ścieżki często przykryte były warstwą opadłych liści utrudniających zauważenie przeszkód. Tempo podróżny nie było więc za wysokie, zwłaszcza jak jeszcze weźmie się pod uwagę, że trasa wycieczki przebiegała po terenie jury a więc bardzo pofałdowanym. Bardziej płaski teren znajdował się jedynie w okolicach Pustyni Błędowskiej, gdzie łatwiej było utrzymać w miarę wysoką i równą prędkość podróżną. Konfiguracja terenu jak i duża ilość obiektów, przy których się zatrzymywałem, przyczyniła się do tego, że wycieczka trwała dość długo. Była także dość wyczerpująca, na co wpływ miały liczne podjazdy jak również dość trudna nawierzchnia. Mimo to uważam, że warto było włożyć trochę wysiłku gdyż towarzyszące wycieczce widoki były tego warte.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Jura Krakowsko-Częstochowska to wyjątkowy i niepowtarzalny region w naszym kraju. Może poszczycić się ogromną liczbą różnorodnych skał i ostańców, oplecionych siecią dróg wspinaczkowych. Jej podziemny świat tworzą tysiące jaskiń oraz grot....

Mapa Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
Rowerowy Szlak Orlich Gniazd - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Szlak Orlich Gniazd to „rowerowy klasyk”. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szlaków rowerowych w kraju, cieszącym się ugruntowaną renomą i dużą popularnością zarówno wśród rowerzystów o sportowym zacięciu, jak i miłośników turystyki...

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.