Bochnia - Kamionna - Bochnia

Dodano 5 maja 2023 przez aplikację Android
Bochnia - Kamionna - Bochnia
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

298437
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 78,1 km
 • Czas trwania: 2 h 32 min
 • Średnia prędkość: 30,66 km/h
 • Przewyższenie: 114,68 m
 • Suma podejść: 460,73 m
 • Suma zejść: 516 m
 • Data: 5 maja 2023
1641692
Kościół pw. Apostołów Szymona Judy i Tadeusza w Pogwizdowie
Kościół parafialny w Pogwizdowie z końca XV w. jest jedną z najstarszych świątyń w Małopolsce. W latach 1896–1913 został on przebudowany - zburzono wówczas wieżę i przedłużono nawę. Strzelista, gotycka bryła kościoła składa się z nawy i prezbiterium. Portal do zakrystii wycięty jest w tzw. ośli grzbiet. Zdobiące ściany i stropy polichromie wykonane zostały w 1959 r. Barokowe ołtarze pochodzą z XVII w. , w jednym z ołtarzy bocznych znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII w. Krucyfiks i rzeźba św. Marii Magdaleny na belce tęczowej pochodzą z XVIII w.
1641693
Dwór w Nieprześni (zdjęcie archiwalne z 2019 r.)
Wybudowany w 1925 r. dwór po roku 2000 w stanie daleko posuniętej dewastacji został zakupiony przez osobę prywatną i obecnie, po przeprowadzonym remoncie, pełni funkcje mieszkalne. Udało mi się go zobaczyć w 2019 r. jednak obecnie nie jest udostępniany do zwiedzania. Zdjęcie umieściłem gdyż ktoś może chcieć podjąć próbę zobaczenia dworu.
1641694
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie
Kościół w Sobolowie pochodzi z końca XVI w. Jest to jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej. Na wschodniej ścianie prezbiterium znajduje się grupa Ogrojca zXXw.: anioł wręczający Chrystusowi kielich. Przy kościele widnieje wolno stojąca, drewniana dzwonnica z XVII w., w której zawieszony jest gotycki dzwon. Najstarszym zabytkiem świątyni jest manierystyczny obraz przedstawiający Ukrzyżowanie. W ołtarzu głównym z XIX w. znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a obrazy w nawie wyobrażają sceny z duszami czyśćcowymi. Godne uwagi są także boczne ołtarze rokokowe oraz późnobarokowe ławy kolatorskie.
1641695
Dwór obronny w Wieruszycach (zdjęcie archiwalne z 2019 r.)
Gotycko-renesansowy dwór obronny z przełomu XV i XVI wieku od 1981 r. stanowi własność prywatną i jest jedną z nielicznych dobrze zachowanych szesnastowiecznych obronnych siedzib szlacheckich. Podczas tej wycieczki nie udało mi się go zobaczyć a zdjęcie pochodzi z 2019 r. Zamieściłem zdjęcie bo obiekt naprawdę wart jest zobaczenia i może komuś dopisać więcej szczęścia niż mi podczas tej wycieczki.
1641696
Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie
Kościół św. Bartłomieja w Łapanowie zbudowano w 1529 r., a odbudowano po zniszczeniach w 1614 r. wraz z nową kaplicą przy nawie. Nawa i prezbiterium przykryte są wspólnym dachem dwuspadowym. Na skraju nawy i prezbiterium znajduje się barokowa wieżyczka sygnaturkowa z latarnią i cebulką. Wnętrze zdobi polichromia z 1843 r. wykonana przez Mecnera i Wojciechowskiego. Późnobarokowy ołtarz główny, z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzi z 1873 r. Ołtarze boczne datowane są również na XIX w. W kościele znajdują się też obrazy: Matka Boska XVII w, Przemienienie Pańskie oraz św. Barbara z XVII w.
1641697
ruiny bramy wjazdowej do zespołu dworskiego w Tarnawie
W Tarnawie zachował się zaadaptowany prawdopodobnie w XIX w z dawnej oficyny budynek dworu, który po licznych przebudowach zatracił wszelkie cechy stylowe. Tuż obok niego znajdują się ruiny dawnej bramy wjazdowej do zespołu – murowanej z kamienia i cegły, niegdyś nakrytej dwuspadowym daszkiem. Wiek bramy, tak samo jak dawnego dworu, szacuje się na ponad 300 lat. Niestety stan techniczny tej bramy jest fatalny.
1641698
kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tarnawie
Pierwotnie na wzgórzu tarnawskim stał drewniany kościółek wybudowany w 1440 r., niestety nie dotrwał on do obecnych czasów, w 1803 roku wybudowano murowany, jednonawowy z sąsiadującą z nim murowaną dzwonnicą. Najstarszymi zabytkami w kościele świadczącymi o bogatej historii są gotycko-renesansowa chrzcielnica z XVI wieku oraz renesansowa płyta nagrobna z płaskorzeźbą Joachima Lubomirskiego pochowanego w kościele w 1570 roku. Na płycie przedstawiono zmarłego jako śpiącego rycerza w zbroi.
1641700
bród na rzeczce Przeginia
Wybierając wiodącą wzdłuż rzeczki Przeginia drogę między Tarnawą a Rdzawą obawiałem się, że może być błotnista. Tymczasem droga była asfaltowa i nadspodziewanie dobrej jakości a problem był innej natury. Zamiast spodziewanego mostku napotkałem bród umożliwiający pokonanie wspomnianej rzeczki Przeginia. Uznałem jednak, że nie jestem z cukru tym bardziej, że rzeczka nie była ani głęboka ani bardzo szeroka.
1641701
kościół pw. NMP Królowej Polski w Kamionnej
kościół zbudowano w 1934 r. i jest to budowla drewniana konstrukcji zrębowej, oszalowana na zewnątrz i wewnątrz, trójnawowa z bazylikowym korpusem i trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Nawę główną i prezbiterium kryje dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, nawy boczne dachy jednospadowe. Wyposażenie wnętrza pochodzi z czasu budowy kościoła i zostało wykonane z drewna.
1641702
Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie
Kościół w Rajbrocie pochodzi z początku XVI w. Według z tradycji, fundatorką pierwszego kościoła we wsi z 1262 r., była św. Kinga. Jednonawowa świątynia stanowi dobrze zachowany przykład gotyckiej architektury drewnianej. Ma wielobocznie zamknięte prezbiterium, szerszą nawę oraz strzelisty dach pokryty gontem. Późnogotyckie portale w nawie mają wykrój oślego grzbietu. Ściany i strop zdobi dekoracja malarska z 1879 r. (z fragmentami z XVI–XVII w.).
1641703
Spichlerz w Rajbrocie
Spichlerz w zespole kościelno-plebańskim przy kościele w Rajbrocie pochodzi z przełomu XVIII i XIX w., przebudowano go w latach 50 - tych XX w. Jest to budynek o konstrukcji zrębowej, parterowy, nakryty dwuspadowym dachem. Wzniesiony został na planie prostokąta i posadowiony na „peckach”, czyli kamieniach odgrywających rolę prymitywnej podmurówki. Jedyne pomieszczenie wewnątrz nakryte jest belkowym, otwartym stropem. Podłogę wykonano z desek położonych na grubych belkach – legarach. Deskowo-spągowe drzwi mają jedno skrzydło, umocowane na zawiasach pasowych.
1641705
Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej
Ten największy lipnicki kościół powstał za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Erygowano go dekretem królewskim 1363 roku. Kilkakrotnie był niszczony w czasie działań wojennych (1655) i pożarów miasta (1500, 1740, 1810). Do dzisiaj jest w kościele kamienne naczynie, które było pierwotną chrzcielnicą, przy której ochrzczono św. Szymona.
1641706
święte zgromadzenie przy kościele św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej
Nieopodal wejścia do kościoła św. Andrzeja czekają na zdążających do świątyni wizerunki (ceramiczne figury) lipnickich świętych, tzw. święte zgromadzenie. W 2001 r. stanął św. Szymon (1435-1482), w 2002 r. „Matka Afrykanów” czyli bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922) oraz w 2003 r., w roku swojej kanonizacji św. Urszula (1865-1939). Rzeźby zostały wykonane ze szlachetnej czerwonej gliny, której złoża znajdują się w Lipnicy Murowanej.
1641707
kościół św. Szymona z Lipnicy w Lipnicy Murowanej
kościół zbudowany został ok. 1636-1648 r. na miejscu domu rodzinnego Świętego, na długo przed jego beatyfikacją (1685 r.). Postawiono go na polecenie króla Władysława IV po zwycięstwie Chocimskim (1621 r.). Obok kościoła znajduje się studnia, która według legendy ma uzdrawiającą wodę.
1641708
Rynek w Lipnicy Murowanej
Miasteczko zachowało średniowieczny układ owalnicowy z dosyć dużym (55 x 60 m) rynkiem. Pary ulic wychodzące z rogów rynku łączą się z ulicami obwodowymi. Domy mieszczańskie usytuowane są przeważnie szczytowo, większość nakryta dachami naczółkowymi wspierającymi się na słupach, tworzącymi oryginalne podcienia. Najstarszy dom w północnej pierzei rynku pochodzi z 1841 r. Od 1913 r. na środku tynku znajduje się kolumna z rzeźbą św. Szymona, pod którą każdego roku odbywają się konkursy palm wielkanocnych.
1641709
Kościół św. Leonarda w Lipnicy Dolnej
Kościół św. Leonarda w Lipnicy Dolnej z końca XV w. to jeden z najstarszych i najcenniejszych kościołów drewnianych w Małopolsce. Obiekt w 2003r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Według tradycji zbudowano go w 1141 r. na miejscu pogańskiej gontyny, z której podobno pochodzi tzw. słup Światowida, wspierający z tyłu ołtarz św. Leonarda. Wnętrze kościoła zdobi dekoracja malarska (polichromia) z różnych okresów, od końca XV do pocz. XVIII w. Wśród cennego wyposażenia odnajdziemy: rzadki feretron procesyjny z płaskorzeźbą Trójcy Świętej i pozytyw szkatulny (do dziś grający).
1641710
Dwór Ledóchowskich w Lipnicy Dolnej
Klasycystyczny, piętrowy budynek z I poł. XIX w. wzorowany był na francuskich pałacach wiejskich. Murowany na rzucie prostokąta, nakryty jest dachem czterospadowym krytym dachówką. W pięcioosiowej elewacji frontowej wyróżnia się zagłębiony w lico ściany portyk z czterema kolumnami, ponad którym znajduje się balkon w formie loggii. Przez ponad 60 lat (do II wojny światowej) pozostawał w rękach rodziny Ledóchowskich. Przez kilka lat mieszkały tu m.in. córki Antoniego Halki-Ledóchowskiego: późniejsza święta Urszula, kanonizowana w 2003 r., oraz późniejsza błogosławiona Maria Teresa, beatyfikowana w 1975 roku.
Mieści się w nim obecnie Katolicki Ośrodek Studiów Społecznych im. Urszuli Ledóchowskiej oraz małe muzeum poświęcone rodzinie Ledóchowskich,
1641711
Kościół pw. Ducha Świętego w Chronowie
Kościół w Chronowie zbudowany został w 1685 r. Na przestrzeni wieków ulegał kilkukrotnym przebudowom, podczas jednej z nich dokonano połączenia świątyni ze stojącą obok wieżą. Nawę i prezbiterium nakrywa wspólny dach pobity gontem, ściany oszalowane są pionowymi deskami. Hełm wieży oraz wieżyczki na sygnaturkę pokryte są blachą. Nawę główną nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe, zaś nawy boczne płaskie stropy. Wnętrze świątyni ozdobione jest polichromią wykonaną w 1930 r. Wyposażenie pochodzi z doby baroku, uwagę zwraca ołtarz główny z obrazem Zesłanie Ducha Świętego i pięknymi spiralnymi kolumnami. Ołtarze boczne zdobią obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Serca Jezusowego.
1641712
kościół pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu
Kościół zbudowany został w 1520 r. w stylu gotycko-renesansowym z kamienia z użyciem cegły, otynkowany, jednonawowy. Kościół na zewnątrz opięty przyporami. Wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowym, pokrytym siecią żeber w charakterze gotyckim. W kościele zachowały się cztery portale z XVI w. oraz ścienne tabernakulum renesansowe, kamienne z 1544 r. Polichromia na sklepieniu nawy i prezbiterium ornamentalno-figuralna z 1543 r. W kaplicach polichromia figuralna i ornamentalna, rokokowa z II poł. XVIII w. Ołtarz główny z XVII w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem w towarzystwie św. św. Kingi i Wojciecha, namalowanym przez Jana Matejkę i Floriana Cynka w 1890 r.
1641713
kościół św. Piotra i Pawła w Brzeźnicy
kościół pochodzi z 1632 r. w 1892 r. rozbudowany poprzez przedłużenie nawy, dobudowę kruchty bocznej. Kościół o konstrukcji zrębowej, jednonawowy, orientowany. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z zakrystiami na osi i z boku. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną smukłym, blaszanym hełmem stożkowym z latarnią.
Obok kościoła dzwonnica konstrukcji słupowej z XVIII w.
1641714
Kopalnia Soli "Bochnia" - Szyb Sutoris w Bochni
Kopalnia Soli Bochnia - czynna dla ruchu turystycznego i leczniczego, nieczynna wydobywczo, zabytkowa kopalnia soli, która prowadziła eksploatację od 1251 do 1990 roku; jest polskim Pomnikiem Historii oraz została wpisana w 2013 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
1641715
Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
Muzeum bocheńskie mieści się w dawnym klasztorze dominikanów, usytuowanym przy wschodniej ścianie rynku. Jest to obecnie dwuskrzydłowy, późnobarokowy gmach, lecz wiele elementów architektonicznych wskazuje, iż jego najstarsze fragmenty sięgać mogą nawet XVI w.
1641716
Bazylika św. Mikołaja w Bochni
Bazylika św. Mikołaja to największy i najstarszy kościół w Bochni. Kościół został zbudowany w latach 1440-1445 na miejscu poprzedniej świątyni, zniszczonej przez pożar w 1440 roku. Bazylika św. Mikołaja jest gotyckim kościołem, częściowo przekształconym w okresie późnego baroku. Gotycka fasada z końca XV wieku, podparta dwoma przyporami, zwieńczona jest szczytem schodkowym i ozdobiona blendami i fryzem rombowym.
Obok kościoła znajduje się wolnostojąca drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z początku XVII wieku, zbudowana początkowo przy nieistniejącym obecnie kościele bernardynów w Bochni. Została ona zrekonstruowana w latach 1990-1993. Wcześniejsza, z pierwszej połowy XVI w, spaliła się w 1987 r.
1643396
konfiguracja trasy
Zanim wspomnę o wycieczce muszę niestety poinformować, że aplikacja Traseo zrobiła mi psikusa i pomimo tego że lokalizacja działała, rysowanie trasy zatrzymało się na liczbie 18,1 km pomimo tego że trasa liczyła ok. 78 km. Wraz z zatrzymaniem rysowania trasy nie powstał także wykres wysokości. W związku z powyższym, po zakończeniu wycieczki, zmuszony byłem do edytowania i naniesienia ręcznie trasy wycieczki. Informacje na temat trasy znajdują się na ostatnim waypontcie. A teraz parę słów o wycieczce. Na teren wycieczki wybrałem okolicę dobrze mi znane i jedyną nowością był drewniany kościół w Kamionnej i na dobrą sprawę pod niego planowałem całą trasę. Oprócz tego kościoła na trasie wycieczki znajdowało się wiele innych ciekawych obiektów sakralnych i świeckich jednak z tymi świeckimi obiektami powstał problem bo te według mnie najciekawsze tj. dwory w Nieprześni i Wieruszycach były niedostępne. Niedostępny był także dwór w Zawadzie a z oglądania dworu w Grabiach sam zrezygnowałem, gdyż widziałem go już kiedyś i nie jest (przynajmniej dla mnie) najciekawszy. W związku z powyższym większość interesujących mnie obiektów stanowiły obiekty sakralne. Te obiekty sakralne niewątpliwie były cenne jednak były tylko przystankami pomiędzy którymi można było podziwiać krajobrazy Pogórza Wiśnickiego, pokonując przy okazji liczne wzniesienia. Niewątpliwie największym podjazdem był ten prowadzący do Kamionnej jednakże najtrudniejszy był ten między Lipnicą Dolną a Borówną. Drogi którymi się poruszałem były głównie asfaltowe, nawet ta między Tarnawą a Rdzawą, co do której miałem obawę, że będzie gruntowa. Gruntowy był jedynie kilkusetmetrowy odcinek drogi między przysiółkiem Podgródek w Starym Wiśniczu a Brzeźnicą. Podczas wycieczki nie ominęła mnie niespodzianka a był nią brak mostu czy choćby kładki nad rzeczką Przeginia między Tarnawą a Rdzawą. Na szczęście udało się pokonać rzeczkę brodem jednakże osobom wolącym unikać takich przygód polecam objazd drogą przez Zbydniów

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Małopolska na rowerze
Małopolska na rowerze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia sieć zrealizowanych do tej pory (VII 2020) tras rowerowych: - z projektu VeloMałopolska; - Szlak wokół Tatr (część polska); - inne szlaki rowerowe (lokalne terenowe, szlak Orlich Gniazd, Green Velo, Szlak karpacki).  ...

Mapa Okolice Krakowa
Okolice Krakowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Krakowa i okolic przedstawia najważniejsze tereny rekreacyjne tego rejonu, m.in. Puszczę Niepołomicką, Dolinki Podkrakowskie i Ojcowski Park Narodowy. Obszar mapy "Okolice Krakowa" zamknięty jest przez Bochnię na wschodzie, Wadowice na...

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.