Bike Krajna 2019 trasa niebieska

Dodano 15 lutego 2019 przez rysowanie
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

140480
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower szosowy
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 2.5
 • Dystans: 117 km
 • Przewyższenie: 50,33 m
 • Suma podejść: 201,18 m
 • Suma zejść: 199,93 m
 • Data: 15 sierpnia 2019
 • Lokalizacja: złotów
794805
Stara Wiśniewka
794809
Lipka
Pierwszy kościół w Lipce wzmiankowany był w XIV w. W okresie reformacji został on zajęty przez luteran. W XVIII w. wznieśli oni nową świątynię. Obecna jest już trzecim kościołem: wzniesiono ją w latach 1927 - 1933, także dla gminy protestanckiej. Po II wojnie światowej budynek przejęli katolicy, był najpierw filią parafii Zakrzewo, a od 1951 r. siedzibą samodzielnej parafii.

Budowla jest murowana, z elewacją z cegły licowej. Prezbiterium skierowane jest na południe. Prostokątna, jednonawowa bryła nakryta jest dwuspadowym dachem z blachy. Prostokątny front jest gładki, z trójprzęsłową arkadą osłaniającą drzwi wejściowe. Jego lewą stronę wieńczy kwadratowa wieża z płaskim dachem i okienkami w kształcie dzwonu. Proste wyposażenie świątyni w całości pochodzi z XX w.
794812
Sępólno Krajeńskie
W dwudziestą rocznicę odzyskania niepodległości społeczność Sępólna ufundowała pomnik wdzięczności ku czci Chrystusa Króla (odsłonięcie 28 sierpnia 1938). Miał być wyrazem zjednoczenia wszystkich stanów i zawodów w służbie Rzeczpospolitej oraz przywiązania Krajny do wiary i Ojczyzny. We wrześniu 1939 r. pomnik został zburzony przez Niemców, a odbudowany dopiero w latach 2012-2014.

W monumencie dominuje postać Chrystusa Króla; obecne są też symbole narodowe i lokalne: orzeł, gryf i herby okolicznych miast. Dolną część pomnika wypełniają symboliczne postacie: (lewa strona, licząc od środka): husarza, Kazimierza Wielkiego, powstańca wielkopolskiego, harcerza, żołnierza polskiego i chłopca wpatrzonego w żołnierza; (część prawa, licząc od środka) rolnika, robotnika, rybaka, uczonego, ucznia i matki-Polki z dzieckiem
794816
Sępólno Krajeńskie
Centrum Sportu i Rekreacji - bufet
794817
Lipka
Bufet - Kompleks Rekreacyjno Wypoczynkowy ul.Sępoleńska
794826
Dorotowo
Wieś Dorotowo leży w odl. 15 km na zachód od Wiecborka, przy szosie do Złotowa. Pierwsza wzmianka pochodzi z lat 30-tych XIXw., gdzie jest wymieniana jako folwark dóbr sypniewskich. W okresie 20-lecia międzywojennego folwark ten został przymusowo rozparcelowany w związku z reformą rolną. W pobliżu osady znajdowała się granica polsko-niemiecka – przebiegająca na rzece Łobzonce – i posterunek polskiej straży granicznej. Dorotowo jest znane zwłaszcza z dokonanych tu w 1879r. cennych odkryć archeologicznych z okresu wpływów rzymskich (III wiek n.e.). Niestety, tylko niewielka część pozyskanych wtedy zabytków dochowała się do dziś. Z dawnych budowli zachowały się tylko zabudowania stacji kolejowej zlikwidowanej linii Złotów-Terespol. Wieś należy do sołectwa Wymysłowo. Znajduje się tu świetlica wiejska.
794827
Dorotowo
sala wiejska bufet
794828
Sypniewo
Wieś Sypniewo leży 12 km na zachód od Więcborka. Po raz pierwszy wymieniona jest w 1380 roku. Nie ulega jednak wątpliwości, że początki osady należy datować na znacznie wcześniejszy okres, gdyż odkrycia archeologiczne dokonywane w okolicach Sypniewa od końca XIX wieku, świadczą niezbicie, że osadnictwo na tym terenie istniało przynajmniej już od początków epoki żelaza. W wiekach średnich i okresie nowożytnym Sypniewo stanowiące ośrodek pokaźnych dóbr ziemskich, często zmienia właścicieli. Są to kolejno rody: Runge-Sypniewskich, Białośliwskich, Witosławskich, Działyńskich, a od 1711 roku Goetzendorf-Grabowskich. W 1824 roku Józef Goetzendorf-Grabowski sprzedał zadłużone dobra sypniewskie Bankowi Królewskiemu w Berlinie, który ustanawia na nich swojego dzierżawcę. Od 1849r. aż do stycznia 1945r. majątek znajdował się w ręku rodziny Wilckensów. W latach 1955-1972 wieś była siedzibą samodzielnej gromady. Dziś jest największą wsią i zarazem największym sołectwem gminy Więcbork. Przynależy do niego również osada Adamowo. Od 1947r. funkcjonuje w Sypniewie Technikum Rolnicze. Z innych instytucji znajdują się tu również: wiejski dom kultury, ośrodek zdrowia, filia Banku Spółdzielczego, poczta, szkoła podstawowa i gimnazjum. Pomimo wielu burz dziejowych, które w ciągu wieków przetoczyły się nad Sypniewem, pozostało tu sporo zabytków. Najważniejszymi są: pałac Wilckensów z połowy XIXw., park krajobrazowy i piękny kościół parafialny z 1781r.
794832
Więcbork
Więcbork – miasto położone nad malowniczą zatoką jeziora, któremu dało nazwę. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1383r. Miasto było własnością szlachecką rodów: Pęperzyńskich, Więcborskich, Zebrzydowskich, Garczyńskich i Potulickich. Nie posiadało murów obronnych, ale znajdował się tu zamek i zarazem ośrodek znacznych dóbr, obejmujący od pocz. XVI w. także Sępólno i okolice. Zamek ten w 1556 r. został przekształcony w renesansową rezydencję przez bpa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego. W latach 20-tych XIX w. został rozebrany przez Prusaków. Rozwój gospodarczy przeżył Więcbork na przełomie wieków XIX i XX w., kiedy powstała większość obecnych budynków części staromiejskiej – z zabudową rynku włącznie. Od II poł. XIX w. miasto stało się też ważnym ośrodkiem ruchu ewangelickiego. Więcborski kościół ewangelicki był największym w powiecie, zaraz po złotowskim. W pocz. XX w. powstał tu też wielki zespół klasztorny Diakonisek, szpital powiatowy prowadzony przez Joannitów i wiele innych budowli. W okresie 1939-45 wielu polskich mieszkańców miasta zostało zamordowanych przez Niemców w obozie w Karolewie. Wyzwolenie nadeszło 27-28 stycznia 1945r.
794834
Więcbork
Kościół stojący na rynku w Więcborku jest czwartym kościołem w tym miejscu, poprzednie uległy zniszczeniu. W pierwszym znanym zapisie o mieście z 1405 r., niejaki Sędziwoj wspomina o kościele znajdującym na więcborskim rynku. Kościół dawniej otaczał cmentarz parafialny, po którym zostały tylko dwa groby (przy krzyżu misyjnym przed świątynią).

Kościół został wybudowany w latach 1772-1778 przez Aleksandra Hilarego Potulickiego. Warto zobaczyć wnętrze kościoła wyposażone w stylu rokokowo-klasycystycznym (XVIII w.). Godny uwagi jest też cudowny obraz Matki Boskiej Królowej Więcborskiej z 1778 r. oraz groby i epitafia książąt i hrabiów Potulickich z Więcborka
794835
Górka Klasztorna
W Górce Klasztornej znajduje się Sanktuarium Maryjne z kościołem NMP Niepokalanie Poczętej, w którym znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Góreckiej z XVII wieku, koronowany 6 czerwca 1965 przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Górka Klasztorna jest najstarszym w Polsce miejscem kultu maryjnego. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Jest to najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce. 14 czerwca 2015 odbyło się uroczyste nadanie tytułu bazyliki mniejszej sanktuarium w Górce Klasztornej z okazji 50-lecia koronacji obrazu MB Góreckiej.

W 1971 w Górce Klasztornej ustanowiono rzymskokatolicką parafię NMP Niepokalanie Poczętej.

Górka Klasztorna jest znana również z wystawianych co roku pasyjnych misteriów, zaś latem odbywa się festiwal „Maria Carmen
794836
Złotów
Zagroda Krajeńska - bufet
794837
Łobżenica
Park miejski - bufet
Trasa długości 117,540 m, przygotowana w ramach rajdu rowerowego Bike Krajna 2019. Przebiega przez dwa powiaty sępoleński i złotowski wchodzące w skład regionu Krajny. Przebiega głównie przez drogi utwardzone o małym natężeniu ruchu. Atrakcją są czyste tereny leśne Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązkowo trzeba odwiedzić najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce - Górkę Klasztorną.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Bory Tucholskie
Bory Tucholskie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Borów Tucholskich przedstawia jest obszar, który jest jednym z największych kompleksów sosnowych w Polsce. Rozciąga się on się w dorzeczu Brdy i Wdy oraz w obrębie Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Granice mapy wyznaczają: Wdzydze...

Zarezerwuj pokój

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0