2020-09-18_Kalwaria Zebrzydowska - Sucha Beskidzka - Kalwaria Zebrzydowska

Dodano 18 września 2020 przez aplikację Android
2020-09-18_Kalwaria Zebrzydowska - Sucha Beskidzka - Kalwaria Zebrzydowska
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

188913
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 68,5 km
 • Czas trwania: 7 h 19 min
 • Średnia prędkość: 9,34 km/h
 • Przewyższenie: 288,95 m
 • Suma podejść: 2 573,64 m
 • Suma zejść: 2 532,74 m
 • Data: 18 września 2020
1072447
sanktuarium pasyjno-maryjne oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
Wchodzące w skład zespołu bazylika i klasztor wybudowane zostały w latach 1604-1609. Położone są na południe od miasta, u szczytu góry Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek. Nazywane jest często Polską Jerozolimą.
Bazylika Matki Bożej Anielskiej jest budowlą późnobarokową z elementami rokoka. Wnętrze ozdobione jest polichromią, zabytkowymi stallami, bogato inkrustowanym wyposażeniem oraz licznymi obrazami.
Klasztor to trzypiętrowa budowla posiadająca pięć ryzalitów–bastionów, wybudowana wokół dwóch wirydarzy (z lat 1603–1609 i 1654–1666) z wyposażeniem w stylu barokowym i rokoko. Część bliżej kościoła, ze studnią pośrodku, zdobi dekoracja stiukowa oraz portrety fundatorów i dobrodziejów klasztoru.
1072448
Anielski Most w Brodach
Most na rzeczce Cedron został wybudowany w latach 1903-1910 wg projektu Kamila Żarnowskiego, na miejscu wcześniejszego, zniszczonego przez powódź w 1884 r. Ze względu na prowadzące do niego schody jest przeznaczony tylko dla pieszych. W 1913 most został ozdobiony figurami czterech aniołów: Archanioła Gabriela, Rafała, Michała i Anioła Stróża.
1072449
kościół Grobu Matki Bożej w Brodach
W 1611 roku Mikołaj Zebrzydowski wybudował małą kaplicę Grobu Matki Boskiej, której nadano kształt sarkofagu. Miała ona jedne, niskie drzwi i jedno małe okno. Wewnątrz kaplicy postawiono mały ołtarzyk z leżącą w trumnie figurką Matki Boskiej.
W 1615 roku zaczęto wznosić nad tą małą kaplicą duży kościół. Konsekrowany w 1642 r kościół powstał na rzucie wydłużonego prostokąta z półkolista absydą od strony wschodniej i półeliptyczną kruchtą od strony zachodniej.
Świątynia nosi cechy baroku i należy do najpiękniejszych obiektów sakralnych w Kalwarii.
1072450
Izba Muzealna na Rynku w Lanckoronie
Najważniejszym miejscem Lanckorony jest rynek, położony na stoku o pochyleniu 9,5 stopnia, co powoduje, że jest jednym z najbardziej stromych.
W północnej pierzei znajduje się dawna siedziba magistratu, parterowy, murowany dom z XIX w. W niżej położonej, południowej pierzei, w narożnym domu mieści się Izba Muzealna. Jest to jeden z nielicznych drewnianych domów krytych gontem, który ocalał z pożaru w 1869 r.
Drewniane domy dokoła lanckorońskiego rynku zachowały tradycyjny, unikalny już, charakter. Są posadowione na kamiennych podmurówkach, często kryjących sklepione piwnice, zwrócone szczytami w stronę rynku, często oddzielone od siebie miedzuchami (wąskie przejście pomiędzy domami), zachowały w wielu miejscach malownicze podcienia. Szerokie bramy, przez które niegdyś wjeżdżały wozy, kryją za sobą często rozległe i piękne ogrody.
1072451
kościół parafialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie
Ponad górną, północną pierzeją rynku wznosi się murowany kościół parafialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Jego wnętrze nosi znamiona różnych epok: ołtarz główny powstał w późnym renesansie, chrzcielnica i obraz Chrzest Chrystusa w baroku, a ołtarz boczny reprezentuje rokoko.
1072452
ruiny zamku w Lanckoronie
Zamek w Lanckoronie, zwany również zamkiem lanckorońskim, został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Zamek stanowił rezydencję starostów lanckorońskich i kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Ostatnim starostą lanckorońskim przed zajęciem zamku przez wojska austriackie 6 czerwca 1772 roku w wyniku I rozbioru Polski był hrabia Józef Wielopolski.
W czasie konfederacji barskiej na zamku i w okolicach miasteczka walczył Maurycy Beniowski i Kazimierz Pułaski. Pod koniec XVIII w. na zamku znajdowały się koszary wojska austriackiego i więzienie. Opuszczony w połowie XIX w. zamek popadł w ruinę. W 1884 roku rozpoczęto rozbiórkę ruin, co doprowadziło do dalszego zniszczenia resztek zamku. Obecnie zachowały się jedynie fundamenty wież i pozostałości muru tarczowego.
1072454
kościół pw. św. Joachima w Skawinkach
Drewniany, jednonawowy kościół pw. św. Joachima w Skawinkach znajduje się w obecnym miejscu od lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy został tu przeniesiony z pobliskiej wsi Przytkowice. Jako datę budowy kościoła najczęściej podaje się 1733 r., choć niektóre źródła przesuwają ten moment nawet do XVI stulecia.
Kościół ten wzniesiono w stylu barokowym o konstrukcji zrębowej, ze ścianami szalowanymi pionowym listowaniem. Dach świątyni jest wielopołaciowy i pokryty gontem. Budowla ta posiada kilka unikalnych cech architektonicznych wyróżniających ją spośród innych. Jednym z nich jest wieża nakryta namiotowym dachem, która nie tylko jest niższa niż korpus świątyni, ale posiada również pochyłe ściany. Co ciekawe, konstrukcja obiektu została oparta o układ krzyża greckiego (równoramiennego), który jest rozwiązaniem nietypowym na obszarze Małopolski. Ramiona są prosto zakończone, każde ma długość 15,5 metra, a w jednym z nich znajduje się prezbiterium. Na przecięciu się ramion krzyża znajduje się barokowa, ośmioboczna sygnaturka zakończona pozorną latarnią.

Wystawiona od wschodniej strony wieża kościoła posiada dwa piętra, z górnym w formie izbicy, nad którym położony jest dach namiotowy. Niewielka kruchta łączy wieżę z pozostałą częścią świątyni. Do przykrycia wielopołaciowego dachu użyto gontu, a ściany zewnętrzne zostały oszalowane pionowo deskami. Zakrystię ukryto pomiędzy dwoma ramionami kościoła.
1072455
dwór w Budzowie
XIX wieczny drewniany budynek dworski wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, z dwustronnymi piętrowymi ryzalitami.
Dwór pełni funkcje mieszkalne, znajduje się też w nim leśniczówka.
1072457
Zamek Suski w Suchej Beskidzkiej
Kacper Suski na miejscu spalonego dworu postawił (prawdopodobnie w latach 1554–1580) kamienny dwór o charakterze obronnym. Znacznej rozbudowy dokonał Piotr Komorowski (1580–1640). Powstał wtedy charakterystyczny trójskrzydłowy układ zamku zachowany do dzisiaj.
Zamek ma prostą, trójskrzydłową konstrukcję, z otwartym na wschód dziedzińcem. Ozdobiony jest czterema wieżami, wysuniętymi na zewnątrz. Skrzydła południowe i zachodnie są dwupiętrowe, a skrzydło północne - parterowe. Od strony dziedzińca, wyższe skrzydła ozdobione są krużgankami.
1072458
Karczma Rzym w Suchej Beskidzkiej
Karczma Rzym została wzniesiona w połowie XVIII wieku, za przyzwoleniem byłych właścicieli miejscowości Wielopolskich, kiedy Sucha zyskując przywileje oraz prawa m. in. do odbywania jarmarków, stała się osadą targową. Jest to budowla parterowa o konstrukcji zrębowej, pokryta czterospadowym dachem, z charakterystyczną kalenicą oraz arkadowymi podcieniami od strony frontowej. Nazwa Karczma Rzym nawiązuje do legendy o panu Twardowskim i ballady napisanej przez Adama Mickiewicza. Obecnie w karczmie znajduje się restauracja serwująca potrawy kuchni staropolskiej i regionalnej.
1072459
Siedziba Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej
Nadleśnictwo Sucha mieści się w parterowym domu o charakterze willowym, zbudowanym pod koniec XIX w. w pobliżu zamku jako mieszkania dla urzędników dworskich w Suchej Beskidzkiej. W niezmienionej postaci dotrwał do naszych czasów. Po wojnie i obecnie siedziba Nadleśnictwa Sucha Beskidzka.
1072460
dwór w Zembrzycach
Stanisław Ostrzeszewicz herbu Leliwa, w latach 1807-1810 wybudował istniejący do dziś dwór.
Dwór jest położony w północnej części wsi, frontem skierowany na zachód, pierwotnie otoczony był rozległym ogrodem. Dwór klasycystyczny, szerokofrontowy, murowany z cegły, tynkowany. Wzniesiony został na rzucie wydłużonego prostokąta, symetryczny, z sienią na przestrzał, dwutraktowy. Oś środkowa elewacji frontowej zaznaczona płytkim ryzalitem zwieńczonym trójkątnym frontonem, który poprzedza portyk kolumnowy. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo - stolcowej, dach czterospadowy, pokryty deskami i papą, nad portykiem dach siodłowy. Dwór zachowany jest w stanie prawie niezmienionym w stosunku do pierwotnego budynku.
W dworze mieszczą się zakłady terapii zajęciowej Caritas.
1072461
Zbiornik wodny Świnna Poręba
1072463
zbiornik wodny Świnna Poręba
1072464
dwór w Dąbrówce
Dwór z końca XVIII w. Wzniesiony przez Antoniego Wilkońskiego. W XIX wieku majątek z dworem przeszedł na własność rodziny Łubieńskich. Łubieńscy przeprowadzili kolejną przebudowę dworu podwyższając go o drewnianą kondygnację i dobudowując dwie wieże. Własnością tej rodziny dwór pozostał do roku 1945. W 1997 roku, w związku z budową zapory w Świnnej Porębie, budynek dworu rozebrano na części i zmagazynowano. Dwór ponownie odtworzono w 2015 roku, ale w innym miejscu niż pierwotne.
1072465
dwór w Kleczy Górnej
Zespół dworsko-parkowy w Kleczy Górnej usytuowany jest we wschodniej części wsi. Budynek dworu został wzniesiony w latach 80. XIX wieku przez ówczesnego właściciela wsi Przecława Sławińskiego.
Budynek ma charakter eklektyczny, nawiązujący wyglądem do niewielkiej budowli pałacowej. Dwór jest murowany z cegły, parterowy, posadowiony na wysokim przyziemiu z kamienia łamanego, z użytkowym poddaszem.
Dwór jest własnością prywatną. Nie jest udostępniany do zwiedzania.
1072466
Roboty drogowe
Lokalna droga prowadząca m.in. do zespołu dworskiego jest totalnie rozkopana, pozostawione jest jedynie wąskie przejście dla ruchu pieszego
1072467
kościół pw. św. Erazma Biskupa i Męczennika w Barwałdzie Dolnym
Kościół parafialny św. Erazma w Barwałdzie Dolnym powstał w 2. poł. XVIII w. Świątynię ufundował właściciel starostwa barwałdzkiego Jan Biberstein-Starowieyski. Wieża jest pozostałością poprzedniego, XVI-wiecznego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Układ, w którym wieża znajduje się po wschodniej stronie prezbiterium jest nietypowy i rzadko spotykany.
1072469
dwór w Barwałdzie Górnym
Stojący na tzw. Łęgach murowany dwór istniał w obecnym miejscu przed rokiem 1845. Na mapie z tego roku był zaznaczony w tym miejscu w kształcie litery L i taki zachował się do roku 1945. Później zburzono część dłuższego skrzydła i dziś stoi na planie prostokąta. Dawne krótsze skrzydło było jednopiętrowe, a dłuższe - dwupiętrowe, stąd obecny budynek składa się z dwu części: wyższej i niższej. Nie istnieją już dworskie zabudowania gospodarcze. Na ich miejscu i przylegającym do nich terenie dziedzińca utworzono boisko sportowe, a w budynku dawnego dworu mieści się siedziba WKS Żarek.
1072471
willa-pracownia Wojciecha Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej
Kamienno-ceglany dom z drewnianym poddaszem, w którym mieszkał i tworzył Wojciech Weiss, wybitny malarz i grafik, profesor oraz rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uznany za jednego z największych twórców okresu Młodej Polski, ściśle związany z europejskim symbolizmem i ekspresjonizmem. Na ścianie domu znajdują się tablice pamiątkowe, poświęcone Wojciechowi Weissowi oraz jego żonie "Aneri" Irenie Weissowej. Dom do dziś pozostaje w rękach rodziny artysty.
1072472
klasztor i szpital bonifratrów w Zebrzydowicach
Dwór obronny w Zebrzydowicach został wybudowany w drugiej połowie XVI wieku i stanowił siedzibę rodu Zebrzydowskich herbu Radwan, późniejszych starostów lanckorońskich i fundatorów Kalwarii Zebrzydowskiej. W roku 1599 marszałek wielki koronny Mikołaj Zebrzydowski, kazał przebudować rodzinny dwór z przeznaczeniem na pomieszczenie szpitala - przytułku oraz ustanowił fundację na jego utrzymanie. Szpital był przeznaczony dla inwalidów wojennych pochodzenia szlacheckiego, ale z opieki szpitalnej mogli korzystać również i kombatanci innych stanów. Po dziesięciu latach funkcjonowania placówki, nie najlepiej prowadzonej przez miejscowego proboszcza, Zebrzydowski w 1611 roku oddał szpital sprowadzonym z Krakowa bonifratrom, przekazując im jednocześnie w wieczyste posiadanie dobra w Zebrzydowicach. Wówczas szpital znacznie rozbudowano, dodając od strony południowej długi, jednotraktowy budynek.
Obecnie w obiekcie znajduje się prowadzony przez Bonifratrów Dom Opieki
1072473
kościół parafialny pw. Michała Archanioła w Zebrzydowicach
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach ufundowany przez Mikołaja Zebrzydowskiego, wybudowany został w latach 1599-1602 na miejscu starego pw. św. Marcina z lat 1325-1327.
Murowany, orientowany kościół zbudowany na planie prostokąta, w stylu renesansowo-barokowym. Po bokach prezbiterium znajdują się dwie przybudówki z lożami i otwartymi do wnętrza arkadowymi emporami na piętrze. W miejscu łączenia nawy i prezbiterium wznoszą się na planie kwadratu niższe od kalenicy dachu dwie wieże z lokalnościami, pokryte dachem namiotowym (podobne do wież fundowanego równocześnie szpitala bonifratrów w Zebrzydowicach). Wnętrze nawy rozczłonkowane jest pilastrami. Na zewnątrz znajdują się częściowo szkarpy, częściowo lizeny. Fasada zwieńczona jest trójkątnym frontonem, na osi znajduje się portal z pilastrami dźwigającymi belkowanie i trójkątny przyczółek. W dolnych oknach znajdują się posągi świętych. Prezbiterium i nawa sklepione kolebkowo z lunetami.
Wyposażenie późnorenesansowe (XVII w.). U szczytu ołtarza głównego znajduje się gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ok. 1400 r.).
1072474
dwór w Brodach
Późnoklasycystyczny, wybudowany przez Jana Kantego Brandysaw połowie XIX w., dwór w Brodach położony jest w parku krajobrazowym ze śladami pierwotnego rozplanowania, widocznego na planie katastralnym z 1845 roku. Dwór jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, założonym na rzucie wydłużonego prostokąta. Od frontu fasada rozczłonkowana trzema ryzalitami, z których środkowy, zwieńczony trójkątnym frontonem, poprzedza portyk wejściowy wsparty na czterech kolumnach, dźwigający taras otoczony żeliwną balustradą klasycystyczną. Od strony parku odpowiednikiem frontowych ryzalitów bocznych jest w narożniku północno-wschodnim krótkie skrzydło, a w północno-zachodnim dobudówka z usytuowaną na piętrze loggią kolumnową. Całość nakryta dachem czterospadowym, połączonym z siodłowym i trójspadowymi daszkami ryzalitów.
Po dwóch spokojnych wycieczkach, odbyłem kolejną wycieczkę związaną z poznawaniem nowych miejsc i obiektów. Początek wycieczki miał miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej a konkretnie zaczynała się ona od klasztoru i bazyliki znajdującej się na wzniesieniu górującym nad miastem. Po obejrzeniu bazyliki i klasztory zjechałem obok kliku kapliczek do doliny rzeki Cedron po czym po pokonaniu Mostu Aniołów i przejechaniu obok kościoła zwanego potocznie Grobkiem rozpocząłem długą i mozolną wspinaczkę do Lanckorony. W Lanckoronie oczekiwał mnie pochyły rynek z tradycyjną, unikalną już zabudową, kościół ufundowany przez Kazimierza Wielkiego oraz górujące nad miejscowością i schowane wśród drzew ruiny zamku. W przeszłości Lanckoronę najbardziej chyba rozsławili walczący w zamku i w okolicach Konfederaci Barscy z Beniowskim i Puławskim, w bliższych nam czasach miejscowość przyciąga wielu artystów, m.in. Marka Grechutę, który rozsławiał ją w swojej piosence. Z Lanckorony czekał na mnie ostry zjazd aż do miejscowości Skawinki, w której znajduje się bardzo ładny i dość nietypowy drewniany kościół przeniesiony w latach 60-tych XX wieku z pobliskich Przytkowic. Ze Skawinek pokonując dość długi podjazd dotarłem do Palczy, z której z kolei jadąc przeważnie z góry dotarłem do Suchej Beskidzkiej. W Suchej Beskidzkiej jest wiele ciekawych miejsc, ja jednak głównie skupiłem się na dwóch, najbardziej chyba znanych tj. na Zamku Suskim zwanym Małym Wawelem oraz na Karczmie Rzym związanej z legendą o panu Twardowskim. Po posileniu się ruszyłem w dalszą drogę docierając do Zembrzyc i znajdującego się tam dworu. Od Zembrzyc aż do Dąbrówki jechałem wzdłuż Jeziora Mucharskiego, zwanym do 2018 r. Zbiornikiem Świnna Poręba. W Dąbrówce zboczyłem trochę z drogi żeby przyjrzeć się znajdującemu się nad jeziorem ciekawemu dworkowi, który wylądował tu po zalaniu dna jeziora wodą. Następnym etapem mojej wycieczki, po pokonaniu kilku wzniesień była Klecza Górna. W Kleczy Górnej znajduje się zespół dworski z pięknym dworem jednakże jest on niedostępny dla oczu z uwagi, na otaczający go mur i rosnące wewnątrz drzewa. Po odbiciu się więc od bramy wjazdowej ruszyłem w stronę Kalwarii Zebrzydowskiej mijając po drodze Barwałd Dolny, Średni i Górny. W Barwałdzie Dolnym rzuciłem okiem na kościółek znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej natomiast w Barwałdzie Górnym zatrzymałem się na chwilę przy byłym dworze, który po licznych przebudowach jest obecnie siedzibą klubu piłkarskiego i w niczym dworu nie przypomina. Następnym celem mojej wycieczki były Zebrzydowice, zanim jednak do nich dotarłem zahaczyłem o znajdujący się na obrzeżach Kalwarii dom należący kiedyś do malarza, wykładowcy i rektora ASP Wojciecha Weissa. W Zebrzydowicach obiektami które chciałem zobaczyć był zabytkowy kościół a zwłaszcza klasztor bonifratrów, który zanim stał się klasztorem do 1599 r. pełnił funkcję dworu obronnego. Na sam koniec wycieczki pozostał mi zaniedbany i opuszczony dwór Brandysów w Brodach a potem czekał mnie już tylko podjazd na parking przy Bazylice, gdzie ostatecznie zakończyłem wycieczkę.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Małopolska na rowerze
Małopolska na rowerze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia sieć zrealizowanych do tej pory (VII 2020) tras rowerowych: - z projektu VeloMałopolska; - Szlak wokół Tatr (część polska); - inne szlaki rowerowe (lokalne terenowe, szlak Orlich Gniazd, Green Velo, Szlak karpacki).  ...

Mapa Beskid Żywiecki część wschodnia
Beskid Żywiecki część wschodnia - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa obejmuje wschodnią część pasma Beskidu Żywieckiego wraz z masywem Babiej Góry. Mapa zawiera aktualny przebieg szlaków pieszych i rowerowych wraz z kilometrażem i orientacyjnymi czasami przejścia. Znajdziemy tu wszelkie atrakcje turystyczne,...

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.