Góry Opawskie

Góry Opawskie

Galileos

Mapa obejmuje obszar Gór Opawskich zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej. Na mapie zaznaczono takie szczyty jak: Góra parkowa, Biskupia Kopa, Góra poprzeczna oraz obszar wokół Dzikowca. Zawiera aktualny przebieg tras turystycznych pieszych z długościami i czasami przejść oraz tras rowerowych i ścieżki przyrodnicze. Zaznaczono powstałe w ostatnich latach wiatrołomy. Miejsca atrakcyjne oznaczono kolorem żółtym. Rok wydania: 2022

Kraj
Polska, Czechy

Skala
1:25000

Góry Opawskie
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych map spełniających Twoje kryteria.