Góry Bukowe

Góry Bukowe

Bükk, Bukkalja, Heves-Borsodi-dombság, Upponyi-hegység, Gyógyvizek-völgye turista-, biciklis térkép

Szarvas

Góry Bukowe to grupa górska w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, zaliczana w skład Średniogórza Północnowęgierskiego. Położone w całości na Węgrzech, zajmują obszar o długości ok. 60 km i szerokości do 50 km. Góry Bukowe leżą między górami Mátra, pogórzem Aggtelek, górami Cserehát i Górami Zemplińskimi, pomiędzy miastami Eger i Miszkolc. W XVIII w. intensywnie eksploatowane przemysłowo. Od 1976 ich środkowa część jest parkiem narodowym (Park Narodowy Gór Bukowych). Obecnie są popularnym rejonem ruchu turystycznego, a w zimie - nawet narciarstwa. Udostępnia je m. in. funkcjonująca od grudnia 1921 r. kolej wąskotorowa na trasie Miszkolc – Fáskert – Papírgyár – Lillafüred – Garadna długości 18 km. Inne kolejki wąskotorowe w Górach Bukowych: kolejka w Felsőtárkány o dł. 5km i kolejka w Szilvásvárad także 5 km, która jest najpopularniejszą kolejką na Węgrzech. W Górach Bukowych znane są 853 jaskinie. Wśród nich znajduje się najgłębsza z węgierskich jaskiń – głęboka na 250 metrów jaskinia István-lápa. Wiele spośród tych jaskiń można odwiedzić bez specjalnych kwalifikacji, np. Anna-barlang (Jaskinia Anny), István-barlang (Jaskinia Stefana), Szeleta-barlang, Kecske-lyuk, Istállós-kői-barlang. Słynne kąpielisko jaskiniowe Barlangfürdő w Miszkolc-Tapolca jest zasilane przez wodę z gorących źródeł. W kilku jaskiniach (Szeleta-barlang, Kecske-lyuk, Suba-lyuk, Istállós-kő) dokonano odkryć z czasów prehistorycznych.

Aktualizacja: 2017

Kraj
Węgry

Skala
1:40 000

Góry Bukowe
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych map spełniających Twoje kryteria.