Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Compass

Mapa przedstawia najbardziej interesującą pod względem rzeźby terenu północno-zachodnią część strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich położony jest na północny-wschód od Łodzi, pomiędzy Łodzią, Brzezinami i Strykowem. Najwyższy punktem na terenie PKWŁ jest tzw. wzgórze „Radary”, koło miejscowości Dąbrowa - leży na wysokości 284 m n.p.m. Wzgórza w południowej części parku opadają wyraźnymi stopniami w kierunku północnym, ku Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej. Dużymi walorami tego obszaru, oprócz rzeźby terenu, są lasy, doliny rzeczne, osobliwości przyrody (Las Janinowski – największy w centralnej Polsce las bukowy, Las Łagiewnicki – jeden z największych lasów miejskich w Europie) oraz krajobraz kulturowy. Sąsiedztwo dużej aglomeracji i gęsta sieć szlaków pieszych, rowerowych i konnych sprawia, że park ten cieszy się dużą popularnością wśród odwiedzających.

Kraj
Polska

Skala
1:30 000

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych map spełniających Twoje kryteria.