Góry Łużyckie

Góry Łużyckie

Lužické hory

DPA

Góry Łużyckie – pasmo górskie w Sudetach, leżące na zachód od Gór Izerskich, na pograniczu czesko-niemieckim, między Ústí nad Labem, Żytawą a Libercem. Przez grzbiet Gór Łużyckich przebiega dział wodny oddzielający zlewisko Morza Bałtyckiego i Północnego. W centralnej części gór znajduje się kilka niewielkich jezior oraz kilka sztucznych zbiorników wodnych. Region pokrywają bogate lasy bukowo-jodłowe, ubogie buczyny, dąbrów podgórskie. W dolinach potoków występują lasy łęgowe jesionowo-olchowe. Obecnie duże połacie gór porastają wtórnie wprowadzone przez człowieka bory świerkowe. Już od XIII wieku w Górach Łużyckich rozwijało się szklarstwo, natomiast od XV wieku rozwijało się górnictwo i hutnictwo, które z przerwami funkcjonowało do 1911 r.

Kraj
Czechy

Skala
1:50 000

Góry Łużyckie
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych map spełniających Twoje kryteria.