Góry Fogaraskie

Góry Fogaraskie

Munții Făgărașului | Fogaras havasok

Erfatur | Dimap

Mapa najwyższego i najbardziej popularnego wśród turystów pasma górskiego Rumunii. Góry Fogaraskie rozciągają się w środkowej części tego kraju, pomiędzy Wyżyną Transylwańską i Niziną Wołoską. Najwyższy szczyt, Moldoveanu, osiąga wysokość 2544 m n.p.m. Przez północną część pasma przebiega atrakcyjna turystycznie, malownicza Szosa Transfogaraska, która osiąga wysokość ponad 2 000 m n.p.m. i jest dostępna tylko latem.
Uwaga! Mapa obarczona niewielkim błędem kalibracji - ok. 200 m przesunięcia w stosunku do podkładu google maps.

Kraj
Rumunia

Skala
1:60 000

Góry Fogaraskie
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych map spełniających Twoje kryteria.