Góry Tarcău

Góry Tarcău

Munții Tarcăului și Depresiunea Ghimeș-Făget | Tarkő-hegység és Gyimes vidéke

Dimap

Masyw Tarcău wznosi się w północno-wschodniej Rumunii. Jest to część Karpat Mołdawsko-Munteńskich, ograniczony od północy dolinami rzek Bicaz i Bistriţa, od zachodu dolinami rzek Dămuc i Valea Rece, od południa doliną rzeki Trotuş. Od wschodu masyw Tarcău przechodzi w łagodne wzgórza biegnące pomiędzy Piatra Neamţ a Moinești. Najwyższym szczytem gór jest Tar-havas (1663 m).
Uwaga! Mapa obarczona niewielkim błędem kalibracji - ok. 200 m przesunięcia w stosunku do podkładu google maps.

Kraj
Rumunia

Skala
1:60 000

Góry Tarcău
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych map spełniających Twoje kryteria.