Karwno Mikorowo Stara Huta

117 km 3 h 15 min 35,92 km/h 1 128,9 m 1 091,4 m