BESKID WYSPOWY - Lubogoszcz

11,3 km 5 h 13 min 2,16 km/h 606,1 m 603,7 m