„Łącznik do Donaborowa”, kolor czerwony

2,9 km 11,82 m 0,67 m