Odkrywamy Śnieżkę zimą

13,5 km 6 h 7 min 2,21 km/h 1 247,94 m 1 308,38 m