Wzdłuż rzeki Ren | Austria Szwajcaria Niemcy Francja Hollandia

1386 km 340 h 54 min 4,07 km/h 2 042,4 m 2 294,76 m