Rezerwat Czartowe Pole

20,6 km 5 h 44 min 3,59 km/h 1 645,08 m 1 635,53 m