Mała pętla Doliną Bobrzy

25,4 km 2 h 46 min 9,15 km/h 192,9 m 192,9 m