Stokówkami Fereczatej: Smerek - Przysłup

23,5 km 508,47 m 509,8 m