Szlakiem krościeńskich tabliczek wotywnych. SpacerowM!K

2,1 km 8,28 m 5,08 m