Trasa pięciu tysięczników

25,3 km 7 h 44 min 3,27 km/h 1 396,34 m 1 398,27 m