Białystok Pietrasze Kresowe 2023

12,9 km 189,1 m 189 m