Masłów Pierwszy ul. Północna - Klonówka (0.58)

680 m 42,83 m 0,68 m