Kielce Podklasztorna - Karczówka (0.58)

390 m 24,6 m