Ekspedycja Głomia Part II

15,7 km 2,29 km/h 156 m 148 m