Karkonosh - trasa biegowa właściwa

43,5 km 1 525,52 m 1 306,94 m