Oksywska Kolej Nadbrzeżna - Muzeum w terenie

5,2 km 103 015,47 m 107 000,25 m