Rodzinny przejazd rowerowy

2,8 km 0 h 45 min 3,7 km/h 164,29 m 110,03 m