MH Automatyka MTB Pomerania Trąbki Wielkie 2021

47,6 km 880,4 m 883 m