Pętla Zalipiańska po EV4 + VRaba +WTR

142 km 1 665,49 m 1 666,73 m