Pętla Zalipiańska po EV4 + VRaba +WTR

133 km 1 696,72 m 1 697,96 m