Podkarpackie Trasa 14 Pielgrzymka z Folusza w cieniu Wątkowskiej (0.44)

34,7 km 1 097,28 m 1 097,28 m