REGION SĄDECKI: Trasa mistrzowska Justyny Kowalczyk

27,0 km 1 474,67 m 1 475,44 m