Ogólnopolski Rajd Drużyn w Sasinie

22,7 km 35 240,68 m 35 238,7 m